Yararlı Linkler Anasayfa > Hakkımızda
Yararlı Linkler

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) / The European Automobile Manufacturers Associationhttp://www.acea.be
Çevre ve Orman Bakanlığı / Ministry of Environment and Forestryhttp://www.cevreorman.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) / State Planning Organization http://www.dpt.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı / Undersecretariat of The Prime Ministry for Foreign Tradehttp://www.dtm.gov.tr
Hazine Müsteşarlığı / Turkish Treasuryhttp://www.hazine.gov.tr
İstanbul Sanayi Odası (İSO) / Istanbul Chamber of Industryhttp://www.iso.org.tr
Karayolları Genel Müdürlüğü / General Directorate of Highwayshttp://www.kgm.gov.tr
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) / Small and Medium Industry Development Organization http://www.kosgeb.gov.tr
Maliye Bakanlığı / Ministry of Financehttp://www.maliye.gov.tr
Motorlu Araç Üreticileri Uluslararası Organizasyonu (OICA) / The International Organization of Motor Vehicle Manufacturershttp://www.oica.net
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) / Automotive Manufacturers Associatonhttp://www.osd.org.tr
Otomotiv Teknoloji Ar-Ge Merkezi (OTAM) / Automotive Technology R&D Centerhttp://www.otam.itu.edu.tr
Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği (OYDER) / Authorized Automotive Dealers Associationhttp://www.oyder-tr.org
Rekabet Kurumu / Turkish Competition Authorityhttp://www.rekabet.gov.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Ministry of Industry and Tradehttp://www.sanayi.gov.tr
Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) / Federation of Industrial Associationshttp://www.sedefed.org
Taşıt Araçları ve Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) / Association of the Automotive Parts and Components Manufacturershttp://www.taysad.org.tr
Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) / Motor TPL Insurance Information Centerhttp://www.tramer.org.tr
Türk Dış Ticaret Vakfı / Turkish Foreign Trade Foundationhttp://www.tdv.org.tr
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD) / The Turkish Industrialists And Businessmen's Associationhttp://www.tusiad.org.tr
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) / Turkish Standarts Institutionhttp://www.tse.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) / Prime Ministry Turkish Statistical Institutionhttp://www.tuik.gov.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) / The Union of Chambers and Commodity Exchange http://www.tobb.org.tr
Türkiye Otomotiv Sporları Federasyonu (TOSFED) / Turkish Federation of Motor Sports http://www.tosfed.org.tr
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı / Turkish Technology Development Foundationhttp://www.ttgv.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikleri / Uludag Exporters' Unionhttp://www.uib.org.tr
  1
Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next