Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu

Otomotiv sektörüyle önemli ölçüde ilişkisi bulunan sigorta sektörüne ait prim, poliçe, hasar gelişimini ortaya koymak amacıyla, Allianz Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanan “Türkiye Sigorta Sektörü Raporu”, dünyadaki ve Türkiye’deki sigorta sektörünü mercek altına aldı.

Dünyada ve Türkiye’de sigorta sektörüne bakış

Swiss RE tarafından yayınlanan her yıl yayınlanan Sigma, Uluslararası sigorta sektörü 2013 verilerine göre, dünya nüfusu 7 milyarı aşmış durumda. Kişi başı GSMH 10 bin 376 dolar olarak hesaplanırken; kişi başı yapılan sigorta harcamasının ise 652 dolar olduğu belirtiliyor. Bu tabloya göre, dünyada sigorta penetrasyonu, yani sigortanın GSMH’ya oranı yüzde 6,3’ken, hayat dışı branşlarda toplam prim üretiminin 4,5 trilyon doları aştığı vurgulanıyor.

Çalışmaya göre, Avrupa’da 2013 toplam nüfus 814 milyonu aşmış; kişi başına düşen GSMH’nın ise 26 bin 867 dolar olduğu vurgulanıyor. Bu tablo, Avrupa’da kişi başı yapılan sigorta harcaması ve sigorta penetrasyonunun ise dünya ortalamasından daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Avrupa’da kişi başı sigorta harcaması yaklaşık olarak dünyanın 3 katı, 1.833 dolar olarak hesaplanıyor. Buna göre sigorta penetrasyonu yüzde 6,8; hayat dışı toplam prim üretimi ise 1,5 milyar doların üzerinde (1 milyon 631 bin 699 milyon dolar)…

Nüfusu 75 milyon ve GSMH’sı 10 bin 947 dolar olan Türkiye’de ise kişi başı sigorta harcaması, henüz 166 dolar ve sigorta penetrasyonu ise yüzde 1,5 seviyesinde. Bu rakam ülkemizin bu konuda dünya ve Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde olduğunu da gösteriyor. Türkiye’de 2013’te hayat dışı branşlarda toplam prim üretiminin ise yaklaşık 12,5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan aylık istatistikler incelendiğinde, hayat dışı branşlar içerisinde, otomotiv sektörü ile doğrudan ilişkili olan kasko ve trafik branşları, yüzde 42’lik pay ile sektörün lokomotifi olarak göze çarpıyor. Bu branşları yüzde 17 ile yangın, yüzde 14 ile sağlık izlerken, diğer branşların prim ürerimi toplam prim üretiminin yüzde 27’sini oluşturuyor.

Haziran 2014 verilerine göre, hayat dışı branşlarda üretim yapan satış kanallarında ise acentelerin yüzde 66 pay ile sektörün prim üretimindeki ana üretim kaynağı olduğu görülüyor. Acenteleri yüzde 14 ile bankalar ve yüzde 13 ile brokerlar takip ediyor.

Türkiye sigorta sektörünün teknik karlılık sonuçları incelendiğinde, sektörün 2012’de 567 milyon TL ile bugüne kadar en büyük zararını yaşamasına karşın, 2013 yılını 879 milyon TL seviyesinde bir teknik kâr ile kapattığı görülüyor. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan raporlara göre, 2012’ye göre zararı yarı yarıya azalmış olsa da hala sektörün en zararlı branşı trafik branşı. Buna karşın kasko branşı, dört yıl aradan sonra pozitif sonuca ulaşarak 705 milyon TL ile 2013’ün en kârlı branşı olarak göze çarpıyor.

Sigorta sektörü prim üretimleri

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan aylık prim üretimleri incelendiğinde, sektörün Ocak – Haziran 2014 hayat dışı prim üretimi, Ocak – Haziran 2013 dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 11.713.838.269 TL olarak gerçekleşti.

Haziran 2014’te oto sigortalarının (kasko ve trafik) prim üretiminin Haziran 2013’e  oranla yüzde 2 azalarak 802 milyon 173 bin 547 TL olduğu görülüyor. 6 aylık Ocak-Haziran 2014 dönemine bakıldığında ise oto sigortalarında prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla aynı seviyelerde olduğu görülüyor.

Oto sigortalarını, kasko ve trafik olarak ayrı ayrı incelemek gerekirse, 2014 Haziran kasko sigortası prim üretiminin, 2013 Haziran ayına göre yüzde 3 azalarak 402 milyon 79 bin 873 TL olarak gerçekleştiği görülüyor. Ocak – Haziran 2014 kasko sigortası prim üretiminin ise, 2013’ün aynı dönemine kıyasla yine yüzde 3 azaldığı ve 2.457.579.304 TL olarak kaydedildiği belirtiliyor.

Trafik sigortası prim üretimi, 2014 Haziran’da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 400 milyon 93 bin 674 TL olarak gerçekleşmiş. Ocak – Haziran 2014 prim üretiminin ise, Ocak – Haziran 2013 dönemine kıyasla yüzde 4 artarak, 2.475.851.587 TL’ye ulaştığını ekleyebiliriz.

Sigorta sektörü adet üretimleri

2014’ün ilk yarıyıl sonuçlarında, sektörün hayat dışı poliçe adet üretiminin Ocak – Haziran 2013 dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 29 milyon 391 bin 521 adet olarak gerçekleştiği görülüyor.  

Oto sigortaları poliçe adet üretiminde ise, 2013 Haziran’a göre yüzde 5 artış yaşandığı görülüyor; böylece toplam poliçe üretimi 1 milyon 671 bin 861 adet olarak gerçekleşmiş. Ocak – Haziran 2014 oto sigortaları adet üretimi ise, Ocak – Haziran 2013 dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 9 milyon 766 bin 480 adet olmuş.

Kasko sigortası adet üretimine bakıldığında ise 2014 Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış yakalandığı görülüyor. Ulaşılan rakam ise 398 bin 744. Ocak – Haziran 2014 kasko sigortası adet üretimi ise, Ocak – Haziran 2013 dönemine kıyasla yüzde  3 artarak, 2 milyon 335 bin 889 adet olarak kaydedilmiş. 

Trafik sigortası adet üretimi 2014 Haziran’da, 2013 Haziran’a göre yüzde 5 artışla 1 milyon 273 bin 117 adet olup, Ocak – Haziran 2014 döneminde ise, Ocak – Haziran 2013 dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7 milyon 430 bin 591 adet olarak gerçekleşti. 

Eksper raporuna konu olan hasar istatistikleri

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayınlanan Haziran 2014 raporundaki verilere de yer verilen aynı çalışmada hasar istatistikleri de geçen yılla kıyaslandı. Buna göre Ocak – Haziran 2013 dönemi içerisinde eksper raporuna konu olan hasarların yüzde 41’i trafik sigortası,  yüzde 59’u kasko sigortası kaynaklı iken, Ocak – Haziran 2014 dönemi içerisinde eksper raporuna konu olan hasarların yüzde 43’ünün trafik sigortası ve  yüzde 57’sinin kasko sigortası kaynaklı hasarlardan oluştuğu görülüyor.

2014 Ocak – Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla, trafik sigortası kaynaklı 319 bin 493 adet hasar oluştuğu hesaplanıyor. Trafik sigortası kaynaklı hasarların yüzde 26’sı 0 – 500 TL, yüzde 31’i ise 501 – 1.000 TL tutar aralığındaki hasarlardan oluşuyor.

2014 Ocak – Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle, kasko sigortası kaynaklı 419 bin 48 adet hasar oluştuğu belirtiliyor. Kasko sigortası kaynaklı hasarların yüzde 27’si 3.001 TL ve üzeri, yüzde 21’i ise 501 – 1.000 TL tutar aralığında meydana gelmiş durumda.

Bu dönemde trafik sigortası kaynaklı hasarların yüzde 64’ünü otomobil, yüzde 20’sini ise kamyonet grubu araçlar oluşturuyor. Kasko sigortası kaynaklı hasarların ise, yüzde 76’sını otomobil, yüzde 14’ünü ise kamyonet grubu araçların oluşturduğu belirtiliyor.

Allianz hakkında

Tüm dünyada 70’i aşkın ülkede, 148 bin çalışanıyla 83 milyon müşterisine hizmet veren Allianz, Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. Allianz bugün Türkiye’de 2 bin 500 çalışanı, 12 bölge müdürlüğü ve 3 bin 700 acentesi ile faaliyet gösteriyor. Geçen yılın verilerine göre, hayat dışı branşlarda yüzde 15.8 pazar payı ve emeklilik branşında yüzde 20 pazar payı ile sektörün lideri konumunda olan Allianz, yine geçen yılki araştırmalara göre sektöründe Türkiye’nin “En Beğenilen Sigorta Şirketi” olmaya devam ediyor.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next