ICDP Kıdemli Araştırmacı Peter Bailey Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
Otomotiv kredisi ortamı, ekonomik krizin genel olarak ABD'nin ekonomik iyileşmesinde önemli bir rol oynamaya başlamasından bu yana ABD'nin otomotiv piyasası desteğinin hem de otomotiv piyasasındaki canlanmanın oldukça istikrarlı bir parçası olmuştur. Hissedilen bazı direnç göstergelerine rağmen, bu durum Avrupa'dakinin tam tersidir; örneğin, Amerika'daki otomotiv piyasasında canlılık giderek artarken, Birleşik Krallık ve Almanya'da aynı piyasa büyük bir durgunluk yaşıyordu (kulislerde sıkça söylendiği üzere Amerika'daki bu durumun devam edip etmeyeceğini görmek bir hayli ilginç olsa da Bernanke para basma makinesini kapattı ya da çalışma hızını büyük oranda düşürdü, bu gelişme ise 2013'te OECD tarafından açıklanan gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinde görülen gerileme durumunu çok iyi yansıtıyordu - buna rağmen ABD'nin performansı yine de Euro bölgesinden bir hayli ileride).

The auto credit business is a consistent element of the US automotive market and has certainly played a significant part in assisting the general recovery of the US economy. This is in stark contrast with Europe (despite some signs of resilience in the UK) where the automobile market has fallen whilst the market in the US has steadily increased. However, it will be interesting to see whether the American momentum continues as it is widely expected that Mr Bernanke (US Federal Reserve Chairman) will temporarily cease or at least significantly reduce output of the monetary printing press - which reflects the downturn seen in GDP growth by the OECD in 2013 - albeit that US performance is still way ahead of the Eurozone.

Son zamanlarda yaşanan gelişmeler, ABD otomotiv kredisi ortamının finansal krizden önceki eski durumuna dönmeye başladığını gösteriyor. Girişimi desteklemeye ve güven ortamı yaratmaya dayanan "Amerikan rüyası", son yıllarda tüketicilere kolay kredi alma fırsatı verilmesi sayesinde araç alımında yeniden artış yaşayan (hurda araç değil) ve hem üretim hem de bankacılık sektörlerinden kredi riskini genişletme yönünde destek gören ABD ekonomi politikası içinde önemli bir rol oynadı. Avrupa'da tüketici güveni azaldı; düşük faiz oranlarına rağmen hem işletmeler hem de tüketiciler için kredi almak hala zor bir iş.

Recent developments in the US have seen the US auto credit environment returning to a pre-financial crisis state. The ‘American dream' based on supporting enterprise and creating confidence has played a key role in recent US economic policy resulting in a renewed growth in car purchases encouraged by easier consumer credit availability and a willingness by the manufacturing and banking community to again grow their credit riskIn Europe, consumer confidence is not high and despite record low interest rates, credit can still be difficult for businesses and consumers to obtain.

Belki de kemer sıkma politikası ile daha çok riskten kaçınan kredi ortamı arasındaki denge ile bu dengenin tüketici güveni üzerindeki olumsuz etkisi Avrupa'nın bu anlamda geride kalmasının nedenidir. ABD ateşle mi oynuyor, daha büyük bir balon yaratma riskine mi girdi ya da yalnızca girişimci bir yapı sergileyerek risk alma özelliğini mi ortaya koyuyor?

Perhaps the balance between austerity, a more risk-averse credit environment and the consequences of low consumer confidence is holding Europe back? Is the USA playing with fire and running the risk of creating a further crisis, or is it just being its enterprising, risk-taking self?

14 Mayıs'ta ABD'de Experian Automotive adlı şirket "30-60 günlük gecikmelerin ve geri alımların arttığını ancak bu oranların yine de yüksek gerileme seviyelerinin altında kaldığını" belirtti – 2013'ün ilk çeyreğinde 30 günlük gecikmeler 2012'ye göre % 1,3 oranında artış gösterirken 60 günlük gecikmeler % 12,4 ve geri alımlar da % 16,9'luk bir artış gösterdi. Ancak bu oranlar, 2012'nin ilk çeyreğinde dolar bazında toplam otomotiv kredilerinin % 9,6'lık bir artışla 663 milyar dolardan 726 milyar dolara yükselmesinin ardından oluşan ekonomik ortamda görülen oranlar olma özelliği taşıyor. Aynı firma, "Toplam geri alım oranlarının bu artışlara rağmen, 2010'un ilk çeyreğinde görülen % 0,71'lik en yüksek seviyeye kıyasla hala düşük" olduğunu da söyledi. 11 Mart tarihinde New York'ta Financial Times şu açıklamayı yaptı, "Yüksek faizli araba kredisi tahvilleri hızla yükseliyor. Yatırımcıların kar elde etme arayışı sayesinde satışlar, yalnızca finansal krizden sonraki güçlenme sürecinde fiyatlarda ani bir yükselme yaşayan alana yönelmelerini sağladı ve bunun sonucunda araba kredileri ile desteklenen riskli tahvil havuzlarının satışında önemli bir sıçrama yaşandı.” Financial Times'ın raporu, GMP Securities'de sabit getirili menkul kıymetler direktörü olan Adrian Miller'ın sözleriyle devam ediyor, "Kredi standartları, yaratılan bu balon süresince görülen seviyelerin altına düşerek herhangi bir gerileme yaşamadı. Ekonomi büyümeye ve kredi kuruluşları muhafazakar önyargı tutumlarını sürdürmeye devam ettiği sürece, yüksek faizli otomotiv varlığına dayalı menkul kıymet satışlarındaki sıçrama endişe verici bir durum değildir.”

On May 14th, Experian Automotive USA reported that “30 to 60 day non-payment of arrears and repossessions had increased, but remain below recession high levels” – in quarter one 2013, 30 day non-payment of arrears rose 1.3 % whilst the 60 day rose to 12.4%; repossessions rose 16.9% compared to 2012. However, this is at a time when total dollar automotive loans rose 9.6% to $726bn from $663bn in Q1 2012. Experian went on to say that “in spite of these increases, overall repossession rates are still relatively low when compared with the peak rate of 0.71% in Q1 2010”. On March 11th The FT in New York reported, “Sub-prime car loan securities soar … sales of risky pools of securities backed by car loans have greatly increased this year as investors' search for return takes them to corners

of the market that boomed in the build-up to the financial crisis”. The FT report also quoted Adrian Miller, director of fixed income securities at GMP Securities that “Credit standards have not deteriorated back to the levels seen during the crisis and as long as the economy keeps growing and lenders keep a conservative bias, the increase in subprime auto asset backed sales is not alarming.”

Bu ifade, bir yandan finansal krizden itibaren ABD otomotiv kredisinin doğasında herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarırken diğer yandan da daha yüksek kredi riskleri alma konusundaki bu isteklilik durumunun yeni bir finansal başarısızlığa ya da kredi donması ihtimaline yol açmadan ABD ekonomisinin iyileşme sürecine katkı sağlayıp sağlayamayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

This poses the question - has the nature of US auto creditchanged much since the financial crisis, and can this willingness to take on higher loan risks aid the US's economic recovery without risking another financial failure and credit freeze? This contrast between the US market's recovery and the relationship with auto credit availability is addressed further in ICDP's latest Executive Briefing, “Is the US re-inventing the financial crisis or just returning to business as usual?” which can be downloaded free of charge after registering on their web-sitehttp://www.icdp.net/

ABD piyasasının canlanmasında yaşanan bu çelişkili durum ve bu durumun otomotiv kredisinin sağlanabilirliğiyle ilişkisi, ICDP'nin son Yönetici Brifingi'nde daha detaylı olarak ele alındı. "ABD yeni bir finansal kriz mi yaratıyor ya da sadece her zamanki gibi işlerin başına geri mi dönüyor?" adlı çalışmayı, website www.icdp.net internet sitesine kayıt olduktan sonra ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

This contrasting situation in the US market recovery and its relationship to auto credit availability is discussed in a little more detail in ICDP's latest Executive Briefing, “Is the US re-inventing the financial crisis or just returning to business as usual?” which can be downloaded free of charge after registering on their websitehttp://www.icdp.net/

(KUTU)

ICDP Hakkında

ICDP (International Car Distribution Programme - Uluslararası Otomobil Dağıtım Programı), yeni ve ikinci el taşıtların tedariki ve perakende satışı, satış sonrası hizmetler, ağ yapıları ve işlemleri gibi hizmetler dahil olmak üzere otomobil dağıtımına ilişkin araştırma temelli, uluslararası bir otomotiv organizasyonudur.

Ortak çalışmaya dayalı bu araştırma programları ICDP faaliyetlerinin merkezinde yer alır, ancak son yıllarda değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla bu hizmetlere, araştırma özünde; yetenekleri, kapasiteyi ve zaten var olan deneyimlerini her müşterinin bireysel ihtiyaçlarına özel ICDP destek paketleri hazırlayabilmek için geliştirmeye yönelik yeni bir dizi hizmet eklenmiştir. Bu hizmetler arasında şunlar vardır:

· Veri hizmetleri

· Eğitim ve uygulama

· Etkinlikler ve yayınlar

· Danışmanlık

ICDP 1994'te West Midlands'ta Birmingham yakınlarındaki yerel bir ofis olan Hen House'ta kuruldu. Takım ve araştırma ortakları, Paris, Frankfurt, Treviso, Melbourne ve Madrid gibi dünyanın pek çok farklı bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Introduction to ICDP

ICDP (short for the International Car Distribution Programme) is an international research-based organisation focused on automotive distribution, including the supply and retailing of new and used vehicles, aftersales, network structures and operations.

This collaborative research programmes remain at the very heart of what ICDP does, however recently in order to respond to changing times, they have now added a range of new services around the research core, building on the skills, capabilities, and experience they already have in place, but allowing clients to tailor a package of ICDP support customised to their individual needs. These services include:

· Data services

· Education and training

· Events and publications

· Consultancy

ICDP was founded in 1994 and based at the Hen House, a rural office near to Birmingham in the West Midlands. The team and research partners operate from a number of locations around the world, including Paris, Frankfurt, Treviso, Melbourne and Madrid.

İrtibat Bilgileri / Contact Details:

ICDP UK

5, The Hen House,
Oldwich Lane West
Chadwick End,
Solihull B93 0BJ
U.K.

Phone: +44 (0) 1564 784200
Fax: +44 (0) 1564 782555
General enquiries email:projectoffice@icdp.net


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next