LMC Automotive Genel Müdürü Pete Kelly Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

“Türk otomotiv endüstrisi heyecan verici bir dönüşüm geçiriyor”

“The Turkish automotive industry has undergone an exciting transformation”

Otomotiv endüstrisine dair analiz ve tahminler yapan LMC Automotive, gerçekleştirdiği faaliyetlerle sektörün gelişimine ve büyümesine katkı sağlıyor. Sektördeki bilgi taleplerinin artması sonucunda hızlı bir büyüme sürecinden geçen LMC Automotive, dünyanın birçok noktasında temsil ediliyor. Türk otomotiv endüstrisinin son 20 yıldır heyecan verici bir dönüşüm geçirdiğini belirten LMC Automotive Genel Müdürü Pete Kelly, otomotiv sektöründe öne çıkan ülkeleri, sektörün Türkiye'de ve dünyada nasıl bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini anlattı.

LMC Automotive provides intelligence and forecasts about the automotive industry and contributes to the development and growth of the industry through the activities it organizes. LMC Automotive has undergone a fast growth process due to increase of demand for information and is being represented in different parts of the world. Managing Director of LMC Automotive Pete Kelly says that the Turkish automotive industry has undergone an exciting transformation process in the last twenty years and gave information about how the industry has achieved change and transformation in Turkey and the world.

LMC Automotive'i kısaca tanıtabilir misiniz?

LMC Automotive, otomotiv endüstrisine ilişkin bilgiler ve tahminler sağlayan öncü bir kuruluştur. Şirket, 2011'de J.D. Power and Associates'ten 1980'li yılların sonundan beri pazar tahminleri ve analizleri yapan Global Automotive Forecasting Group'u satın alarak faaliyetlerine başladı. Yeni bir şirket olmamıza rağmen, uzun ve köklü bir geçmişimiz var. Orijinal Ürün Üreticilerine (OEM) tedarikçilere ve diğer otomotiv endüstrisi oyuncularına, stratejik ve taktik planlama, sektördeki en son gelişmelerin nabzını tutma ve çeşitli özel projelerle bireysel müşteri ihtiyaçlarına daha fazla eğilme şeklindeki çalışmalarının, birçok aşamasında yardımcı oluyoruz. Şirketimizin merkezi İngiltere'de Oxford'da ancak ABD'de (Detroit), Kıta Avrupa'sında (Paris ve Frankfurt), Tayland'da (Bangkok) ve Çin'de (Şangay) de çok güçlü bir şekilde temsil ediliyoruz. Güney Amerika ve Japonya'da da ortaklarımız vasıtasıyla temsil ediliyoruz.

Could you please briefly introduce LMC Automotive to our readers?

LMC Automotive is a leading provider of automotive industry intelligence and forecasts. The company began through the acquisition of the Global Automotive Forecasting Group from J.D. Power and Associates in 2011, a group which has been engaged in market forecasts and analysis since the late 1980s. We are a therefore new company, but with a long and established history. We help OEMs, suppliers and other automotive industry participants in many aspects of their work whether this is part of strategic or tactical planning, keeping up to speed with the latest developments in the industry, or looking more deeply at individual customer needs with various special projects. Our company is headquartered in Oxford, UK and has a substantial presence in the US (Detroit), Continental Europe (Paris and Frankfurt), Thailand (Bangkok) and China (Shanghai). We are also represented through alliance partners in South America and Japan.

LMC Automotive'in en son çalışmaları ve projeleri nelerdir?

Sektörün bilgi talebi sürekli arttığı için LMC Automotive de hızlı büyüme sürecinden geçiyor. Detaylı analizlerimize sürekli yeni ülkeler ekliyoruz, çok yakın bir geçmişte Kazakistan ve Ukrayna'yı ekledik, Vietnam ve Pakistan'ı da ekleme planlarımız var. Araç satış ve üretim bilgilerinden, motor ve transmisyon sektörüne ve ticari araçlara kadar bütün ürünlerimizde daha detaylı ve düzenli bilgi verebilmek için yatırım yapıyoruz. Daha fazla büyümek ve ileride karşımıza çıkacağını bildiğimiz gereklilikler için kendimizi konumlandırabilmek adına da kendi içimizde büyük değişikliklere gittik. Müşterilerimizin hizmetlerimizden daha fazla değer elde edebilmelerini sağlamak için şu anda yeni bir etkileşimli sunum platformunu başlattık. Şirketimiz için bu dönem çok heyecan verici bir dönem.

What are the latest projects of LMC Automotive?

LMC Automotive is going through a period of rapid development as industry demands for information seem to be on an ever-increasing path. We are adding new countries to our detailed analysis all the time – just recently Kazakhstan and the Ukraine, but also plans for Vietnam and Pakistan – and we are investing in more detailed and regular coverage in all of our products in vehicle sales and production intelligence, the engine and transmission sector, and in commercial vehicles. We are making major internal changes to position ourselves for further growth and for requirements that we know will emerge. We are right now just launching a new interactive delivery platform to enable our clients to get more value from our services. This is a very exciting period for our company.

“Avrupa'yı hariç tutarsak, geçen yıl sektör için iyi bir yıldı”

 

“Last year was a good year, with the exception of Europe, for the industry”

 

2012'yi otomotiv sektörü açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? AB'deki kriz sizce otomotiv sektörünü nasıl şekillendirdi?

Avrupa'yı hariç tutarsak geçen yıl sektör için iyi bir yıldı. Birçok pazar bir önceki yılın performansından faydalandı ve bu durum 2013'te de devam ediyor. Avrupa'da yaşanan kriz birçok sektör oyuncusunu zorladı ama durum karmaşık bir durumdu. Avrupa'da satışlar ciddi yara almış olsa da, Avrupa'nın önde gelen OEM'leri – ve bazı yüksek miktarda üretim yapan üreticiler – kötü bir performans sergilemedi. Ancak bazı yüksek üretim yapan OEM'ler Avrupa'ya çok fazla yükleniyordu ve bunun üzerine gitmeleri gerekti. Bariz olan bir diğer durum da şu; krizin kendisi sorunun sadece bir parçasını oluşturuyor: Hyundai/Kia'nın sevilen modelleriyle kazanılan pazar payları ve birinci sınıf OEM'ler bazı Avrupalı OEM'lerin payını kalıcı bir şekilde azalttı. Bunu ancak coğrafi açıdan kapsadıkları yerleri çeşitlendirerek halledebilirler ve bu da biraz zaman alacak. Bu açıdan ve her zaman olduğu gibi hedef ülke Çin ancak diğer gelişmekte olan pazarlar da çok ilginç olabilecek büyüklüğe eriştiler. Bu pazarlardaki rekabet yoğunlaşacak.

How would you assess 2012 for the automotive industry? How has the crisis in the EU shaped the automotive industry?

Last year was a good year, with the exception of Europe, for the industry. Many markets gained on the previous year's performance and these themes persist in 2013. The European crisis has challenged many industry players but the situation is complex. Europe's Premium OEMs – and some volume manufacturers – have not done badly, even though European sales have been hit hard. But some volume OEMs have been exposed as being overly reliant on Europe and this has to be addressed. What is also clear is that the crisis itself is only part of the problem: market share gains by the likes of Hyundai/Kia and the Premium OEMs have permanently reduced the share of some European OEMs. They can only address this issue through geographical diversification and this will take time. In this respect, and has often been the case, China is a target, but other emerging markets are now of sufficient size to be very interesting. Competition in these markets is going to intensify.

ABD, Çin ve BRIC ülkelerinde otomotivin üretim ve satışlar açısından son durumunu değerlendirir misiniz?

Amerika hala 2009 krizinden toparlanmaya çalışıyor ve yakın dönemde sürekli büyümeye hazırlanıyor. 2009'da sektörün kendisini adapte etmesi – yani arzı azalan taleple dengeleme – yüksek kapasite kullanımına yol açtı. Kuzey Amerika'da elde edilen iyi mali sonuçların kökeninde bu yatıyor ancak kapasite kısıtlamaları operasyonel bir sorun olarak yakın bir tarihte ortaya çıkmaya başlayacak.

BRIC ülkeleri arasında Çin pazarı sadece büyüklüğüyle değil, direnciyle de öne çıkıyor. Siyasi liderlikte yakın tarihte yaşanan değişikliğin, çok uzun vadede biraz olumsuz etkisi – şu an şatafatlı görünen refahın frenlenmesiyle- olabilir ancak kıyı bölgelerinden uzaktaki bölgelerde devam eden ekonomik kalkınma genel olarak araç satışını yukarıya çekmeye devam edecektir. Çin söz konusu olduğunda hep olduğu gibi hata marjları çok yüksek olabileceğinden biraz tedbirli davranılması gerekiyor ancak potansiyel ve önümüzdeki yıllarda bu potansiyeli kullanabilme becerisi konusunda iyimser olmaya devam ediyoruz.

Diğer BRIC pazarlarındaki durum kısa vadede daha karışık. Rusya'daki araç talebi ve artan yerel üretim Avrupa'da yaşanan olaylara çok bağlı olmaya devam ediyor, petrol fiyatlarının da ekonomi üzerinde güçlü bir etkisi var. Rusya pazarı 2009'da yaşadığı yüzde 50'lik düşüşten sonra şimdi tamamen toparlanmış durumda ancak yakın dönemde hızlı büyüme konusunda ihtiyatlı konuşuyoruz. Avrupa'da çok fazla belirsizlik var. Brezilya ve Hindistan da benzer durumdalar ancak onların nedenleri biraz daha farklı. Özellikle Hindistan'da kesinlikle potansiyel var ancak şu sıralar yaşanan ekonomik yumuşaklık kalkınma eğrisini bir iki yıl öteleyebilir. Talep artışına neden olan unsurlarda – ağırlıklı olarak gelir artışı - değişiklik olduğunda bu pazarlar hemen yön değiştirdiklerinden bu pazarlardan gelen her yeni veriyi çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Bu nedenle Çin dışındaki BRIC ülkeleri de 2013'te biraz düzensiz görünüyorlar ama önümüzdeki yıllar için daha iyimseriz.

Could you please evaluate the latest situation in the USA, China and the BRIC countries in terms of automotive production and sales?

The US is still recovering well from the 2009 crisis and looks set for continued growth in the near term. The 2009 industry adjustment – bringing supply in line with lower demand – has led to a situation, now, of high capacity utilization. This is at the root of the many good financial results in North America though capacity constraints may soon begin to emerge as an operational problem.

Among the BRICs, the Chinese market stands out not just for its size but also its resilience. The recent change in political leadership may have some negative impact at the very high end – through curbs on what is seen as ostentatious wealth – but ongoing economic development away from coastal regions will continue to drive overall vehicle sales upwards. As ever with China, some caution needs to be exercised as margins of error can be high, but we remain optimistic about potential and the ability to realise that potential over the coming years.

The situation in other BRICs markets is more mixed for the short term. Russian vehicle demand, and growing local production, remain closely connected to events in Europe, while oil prices also have a strong impact on the economy. The Russian market has now recovered completely from the 50% crash in 2009 but we are cautious about fast growth in the near term – there are too many uncertainties in Europe. Brazil and India are in a similar situation but for somewhat different reasons. The potential is clearly there, especially in India, but recent economic softness may push the development curve into the future by a year or two. It is important to watch every new data point in these markets as they can turn very rapidly whenever the underlying demand drivers – primarily growth in income – change. So, BRICs-minus-China looks likely to be somewhat patchy in 2013 but we are more optimistic about the following years.

Araştırmalarınız sonucu elde ettiğiniz verilere göre dünyada otomotiv üreticilerinin gündeminde hangi konular öne çıkıyor? En çok hangi konularda zorlanıyorlar?

Çok büyük zorluklar var: Adalar anlaşmazlığından sonra Japonya'nın Çin'e nasıl tepki vereceğinden, kritik parçaların dünya genelinde kullanılmasından kaynaklanan geri çağırma problemlerini azaltmaya, Avrupa'daki kârlılık sorunlarına kadar geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Avrupa'da, özellikle de batıdaki yüksek gelirli ülkelerde çok fazla kapasite var. Bazı OEM'ler yüzde açısından makul düzeyde kapasitelerini kullansalar da maliyetleri hala çok yüksek olduğu için para kaybetmeye devam ediyorlar. Diğerlerininse kullanım düzeyi düşük olsa da maliyetleri yüksek. Gene de fabrikaları kapatmak sancılı ve siyasi açıdan zor bir süreçti ve bazı durumlarda neredeyse imkansızdı. Atılacak muhtemel adımlar uzun vadede kapasiteyi kırpmak ve halihazırda kapatılacağı duyurulan fabrikaların yanı sıra, muhtemelen başka fabrikaları da kapatmak olacak. Kırpma terimi fabrikaların üretim kapasitesini kesmek, yani büyük bir fabrikanın bir hattını o araç jenerasyonu bittiğinde kaldırmak anlamında kullanılıyor. Bunu uygulamak yıllar alacak.

According to the data you have collected as a result of your research, what are the topical issues on the agendas of automotive manufacturers in the world? What are the most challenging issues for them?

There are many large challenges: from how the Japanese will respond in China after the islands dispute, to reducing recall problems relating to global use of critical components; to profitability problems in Europe.

In Europe, there is too much capacity, especially in high-income countries in the West. Some OEMs have a reasonable level of utilization in percentage terms but are still losing money as their cost base is too high – others have low utilization levels and a high cost base. Yet closing plants is a painful and politically difficult process; it almost impossible in some cases. The likely actions will be capacity trimming over a longer period of time, possibly with some plant closures in addition to the ones already announced. Trimming is a form of salami slicing the productive capacity of plants, for instance removing one line from a large plant when a vehicle generation ends. It will take time (years) to implement.

Çin ve Tayland ön planda

 

Chinaand Thailandare at the foreground

 

Dünyada otomotiv endüstrisinin bugünkü durumu nedir?

Birinci sınıf markalar iyi performans sergiliyor ve dünya genelinde istekli alıcılar da birinci sınıf araç sahibi olmak istiyor. Birinci sınıf OEM'lerin sunduğu ürünlerin yaygınlaşması daha küçük segmentlerde mevcudiyeti arttırıyor ve halihazırda birinci sınıf pazarlarda birinci sınıf olmayan yüksek üretim yapan OEM'lere sorun yaşatıyor. Çin'de birinci sınıf araç satışında görülen hızlı artış, miktarda hızlı artışın sadece birkaç yıl içinde yeni büyüyen bir pazarda nasıl birinci sınıf araçların pazar payı artışına dönüştüğünü gösteriyor. BMW kesinlikle birçok açıdan pazar lideri olarak öne çıkıyor ancak bütün birinci sınıf markalar da bundan faydalanıyor gibi görünüyor. Coğrafi açıdan da Çin öne çıkıyor ama bu haber kimse için yeni bir haber değil. Çin'deki yükselişin önümüzdeki yıllarda süreceğini tahmin ediyoruz. Etkilemesi muhtemel görünen diğer pazarlar Hindistan, ASEAN ülkeleri (özellikle Tayland ve Endonezya) Brezilya ve 2009 krizinden hızlı bir şekilde toparlanarak çıkmaya devam etmesi gereken diğer daha küçük Doğu Avrupa ülkeleri.

Önümüzdeki yıllarda büyüyecek bir sonraki büyük pazar olan Hindistan'da mevcut kısa vadeli sorunlara çok fazla yoğunlaşmamak gerekiyor. Artık oldukça büyük olan hafif araç pazarındaki hızlı büyüme - 2012'de 3,3 milyon araç – yakın dönemdeki zorluklarla muhtemelen sadece geciktirilecek. Kalkınma durdurulamaz. Bugün ekonominin esasları çok düşük sayıda araç sahibi olsa da artık çok güçlü ve şu anda eşik atlayan gelirler, ilk kez araç alacak kişiler satış rakamlarında ciddi artışları tetikleyecek.

What is the current situation of the automotive industry worldwide?

Premium brands are doing very well and aspirational buyers worldwide want to own Premium vehicles. Product proliferation by Premium OEMs is increasing presence in smaller segments and creating problems for non-Premium volume OEMs in already-established Premium markets. The example of the sharp rise in Premium sales in China shows how strong volume growth in an emerging market translates, in just a few years, into increases in Premium share of the newly expanded market. Clearly, BMW stands out as a market leader in a number of respects but all of the Premium brands appear to be benefiting. In terms of geography, China stands out but this is not news to anybody. We assume China's rise will continue to be in evidence for years to come. Other markets that look likely to impress are India, ASEAN countries (especially Thailand and Indonesia), Brazil and some smaller East European countries which should continue to recover rapidly from the 2009 crisis.

For India, which we believe will be the next big market to expand in the coming years, it is important not to focus too heavily on the current short-term problems. Rapid growth in this now quite large Light Vehicle Market – 3.3 million units in 2012 – will likely only be delayed by near-term difficulties. Development will not be stopped. The fundamentals are very strong with very low levels of vehicle ownership now, and incomes passing through a threshold which will trigger large increases in sales to first-time buyers of new cars.

Otomotiv yatırımlarında hangi ülkeler ön plana çıkıyor?

Tayland güçlü yabancı yatırım lokasyonu olarak iyi bir örnek sergiledi. Nispeten düşük işçilik maliyetleri ve önemli büyüme pazarlarına yakın olması birçok yeni yatırım için kesinlikle bir başlama nedeni. Ancak yatırım destekleyici ulusal ya da bölgesel idarelerle de bu durum hızlanıyor, bu idareler ya mali açıdan doğrudan ya da üretimin uygulamaya ilişkin meselelerini kolaylaştıran altyapı yatırımıyla yardımcı olabiliyor: Modern ve verimli altyapı (yollar, demiryolu, sevkiyat, tedarikçi parkları vb.) gibi faktörler ve tabii ki uygun eğitim almış işgücü. Ülke ya da bölge iç yatırım için organize olmaya başladığında, çok ciddi oranda faaliyetler yeni bir üs yaratmaya yardımcı olabiliyor ve böylece hünerli bir döngü ortaya çıkabiliyor. Tayland dışında başka yerlerde de örneğin Orta ve Doğu Avrupa'da, Meksika'da vb. bunun örnekleri var.

Which countries stand out in automotive investments?

Thailand has been a good example of a strong foreign investment location. Low (relative) labour costs are an obvious starting point for many new investments, as well as proximity to important growth markets. But then investment is also expedited by supportive national or regional governments who might help directly, in financial terms, or through infrastructural investment which eases the practical matters of production: factors such as modern and efficient infrastructure (roads, rail, shipping, supplier parks, etc.), not to mention the requirement for having an appropriately educated workforce. Once a country or region begins to be established for inward investment, a critical mass of activity can also help create a new hub and a virtuous circle may emerge. There are many other examples other than Thailand of course in Central & Eastern Europe, Mexico and so on.

“Elektrikli araçların ilerlemeleri yavaş olacak”

 

“Electric vehicles' progress will be incremental”

 

Otomotiv sektöründe hidrojen, elektrik, fosil yakıt gibi birçok yenilikle karşılaşıyoruz. Sizce otomotiv sektörünü bu alanlarda nasıl bir gelecek bekliyor? Önümüzdeki beş yılda sektörde nasıl bir ilerleme bekliyorsunuz?

Elektrifikasyon araç tahrik sistemlerinde önemli bir konu. Elektriğin daha fazla kullanılması kesinlikle olacak ama tamamen elektrikli araçların payının ne kadar hızlı artacağı konusunda oldukça ihtiyatlıyız çünkü şu anda diğer etkenlerin yanı sıra tüketici ticari testini geçmeye çalışıyorlar. Akü performansının artırılması ve maliyetlerin düşürülmesinde bugünkü ve beklenen oranlara baktığımızda, önümüzdeki birkaç yılda da bu testleri geçemeyecekler. Devletler destek veriyor ancak sektördeki bu yeni büyümenin maliyetinin tamamına destek vermeyecekler – nihayetinde elektrikli arabaların sadece benzin/dizel ile çalışan arabalara göre ticari bir alternatif oluşturması gerekiyor. Hibrit araçlar bunun nasıl gerçekleşebileceğini gösterdi ve bu örnekten hareketle diyebiliriz ki bu da birkaç yıl sürecek. İçten yanmalı motorun da şimdi olduğu gibi yerinde durmayacağına dikkati çekmekte fayda var; o da zaman içinde gelişecek, bu nedenle tamamen elektrikli araçlar ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacaklar. Elektrikli araçlar geliyor ama ilerlemeleri yavaş olacak ve bir devrim de yaratmayacak.

İçinde bulunduğumuz 10 yılda ve bir sonrakinde tahrik sistemleri gelişmeye devam edecek ve araç içi bağlantı da hızlı yükselişe geçen bir trend. Araçların, akıllı telefonların hiç çaba harcamadan gösterdiği bağlantı ve işleme gücünü nasıl –araç içi ortamında – kullandıklarını görmek çok ilginç olacak. Yeni gömülü opsiyonlarla iyi kontrol edilen bir tasarım mümkün olsa da, modasının çabuk geçebilecek olması ya da bağlantı için aktarma cihazı olarak akıllı telefona bağımlı olmaları da ilginç olacak. OEM'ler çok farklı yollar seçebilirler ve stratejilerini de daha yeni oluşturuyorlar. Bir şey çok net: Tüketiciler akıllı telefonlarının herhangi bir uzmanlık bilgisine ihtiyaç duymadan çalışmasını bekliyorlar ve araçlarından da beklentileri aynısı olacak.

We see many innovations in the automotive industry such as hydrogen, electricity and fossil fuel. What kind of future awaits the automotive industry in these fields? What kind of progress do you foresee for the industry in the upcoming five years?

Electrification is the major story in vehicle propulsion. Increased electrification will certainly happen but we are quite cautious about how quickly the share of full electric vehicles will rise as they currently struggle to pass the commercial test for consumers, and nor will they for a number of years based on the current and expected rates of battery performance improvement and cost reduction (among other factors). Governments are supportive but they will not fund this new outgrowth in the industry entirely – ultimately, electric vehicles will need to provide a commercial alternative to gasoline/diesel-only vehicles. Hybrid vehicles have demonstrated how this might happen and, from that example, it is clear that it will take a number of years. It is also important to note that the internal combustion engine will not stand still as it is now; it will also improve over time, so fully electrified vehicles will face serious competition. Electric vehicles are coming, but their progress will be incremental and not a revolution.

While propulsion systems will continue to develop this decade and next, in-car connectivity is clearly a rapidly emerging trend. How vehicles use the connective and processing power so effortlessly displayed on smartphones – but in the in-car environment – is going to be very interesting. Whether new options are embedded, allowing well-controlled design but being vulnerable to obsolescence, or are reliant on smartphones as a conduit for connectivity, will be interesting. OEMs may choose very different paths and their strategies are still forming. One thing is clear: consumers expect their smartphones to simply work without any specialist knowledge and they will have the same expectations in their vehicles.

(KUTU)

Yatırımcılar Türkiye'nin eğitimli işgücünü ve Ar-Ge olanaklarını cazip buluyor

Türk otomotiv endüstrisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk otomotiv endüstrisinin rolü ve önemi nedir?

Türk otomotiv endüstrisi son 20 yıldır heyecan verici bir dönüşüm geçiriyor. Uzun zamandır üretim yapan ve yerel piyasaya çok fazla bağımlı olan üreticiler başarılı bir şekilde faaliyetlerini çeşitlendirerek artık ürettikleri araçların çoğunu ihraç ediyorlar; 1995'te Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği'nden faydalanmak isteyen bazı Asyalı OEM'ler de onlara katıldı. Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa Birliği ile Asya'nın kesiştiği yerde bulunduğu için de büyük avantajlar sunuyor, yani araç üreticileri Ortadoğu'ya, Asya'ya, Rusya ve Kazakistan gibi eski BDT pazarlarına ve Avrupa'ya ihracat yapabiliyor. Yatırımcılar Türkiye'nin eğitimli işgücünü ve mükemmel Ar-Ge olanaklarını cazip buluyor ve ileri bir komponent sektörüne de ulaşabiliyor. Avrupa'da şu anda yaşanan zorlu piyasa koşullarına rağmen Türkiye'de araç üreticileri kapasite arttırmaya devam etti ve Türkiye, özellikle de Avrupa pazarına ilişkin tahminlerde ibre daha olumluya döndüğünde, gelecekte daha fazla yatırım için çok iddialı bir ülke olarak görülebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen LMC Automotive ile görüşün:

forecastingeurope@lmc-auto.com

Tel: +44 1865 791 737

http://www.lmc-auto.com/

(KUTU)

Investors have been attracted by Turkey's well-educated workforce and R&D capabilities

What do you think about the Turkish automotive industry? What is the importance and the role of the Turkish automotive industry?

The Turkish automotive industry has undergone an exciting transformation over the past 20 years or so. Manufacturers with a long-standing historical footprint and a high dependence upon the local market have successfully diversified and now export most of the vehicles they produce, and they have been joined by a number of Asian OEMs keen to exploit the 1995 customs union between Turkey and the EU. The country's geographical position is a major advantage as it sits at the crossroads of the European Union and Asia, meaning that vehicle manufacturers are able to export to the Middle East, Asia and former CIS markets such as Russia and Kazakhstan as well as to Europe. Investors have been attracted by Turkey's well-educated workforce and excellent R&D capabilities and have access to a well-developed component sector. In spite of the current challenging market climate in Europe, vehicle producers have been continuing to add capacity in Turkey and the country should be considered a major contender for further investment in the future, particularly once European market prospects become more positive.

For more information, please contact LMC Automotive:

forecastingeurope@lmc-auto.com

Tel: +44 1865 791 737

http://www.lmc-auto.com/


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next