Volvo Ev sahipliğinde Odd Genel kurul Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

ODD, 2012'deki faaliyetlerini değerlendirdiotomotiv sektörünün geleceğine dair tahminleri paylaştı

ODD'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarının sonuncusu 19 Aralık'ta Volvo'nun ev sahipliğindeRitz-Carlton Otel'degerçekleştirildi.ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, dünyadaki ekonomik gelişmeleri, bu gelişmeler ışığındaki otomotiv sektörünü ve Türkiye'nin 2023 hedeflerini değerlendirdi. Erce'nin ardından ODD'nin Komite Başkanları yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

ODD tarafından 19 Aralık 2012'de Volvo'nun ev sahipliğinde “Sektördeki Gelişmeler ve Dernek Faaliyetleri” başlıklı bir toplantı düzenlendi. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce'nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, ODD Fuar Komitesi Başkanı Ziya Burnaz, ODD Teknik Komite Başkanı Binnaz Kunaç, ODD Mevzuat ve Hukuk Komitesi Başkanı Nicoleta Okutan ve ODD İletişim Komitesi Başkanı Selin Şahiniz yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, “Ekonomik Gelişmeler”, “Otomotiv Sektörü” ve “Türkiye 2023 Hedefleri” başlıklı sunumlarıyla dünya ekonomisini ve otomotiv sektörünü mercek altına aldı. Katılımcılarla, “IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Büyüme ve Enflasyon Tahminleri”ni paylaşan Erce şunları kaydetti: “IMF verileri, 2013'ün zor geçeceğine işaret ediyor. Özellikle ABD'deki mali uçurumla ilgili tartışmaların nasıl sonuçlanacağı ise bir muamma. Bu durumun, gerek kamu harcamalarını gerekse tüketim tarafındaki harcamaları ne kadar etkileyeceği bilinmiyor. Bunun etkilerini 2013'te göreceğiz. Avrupa'ya baktığımızda yüzde 0,2; Japonya ile ilgili de yüzde 1,2 büyüme tahmin ediliyor. Türkiye ile ilgili IMF yüzde 3.5, OVP ise yüzde 4 büyüme öngörüyor. Bazı yatırım bankalarının ise daha düşük büyüme tahminleri var.”

2013'te 815 binlik bir pazar öngörülüyor

Dünya otomotiv sektörüne bakıldığında yüzde 5.4'lik bir büyümenin öngörüldüğüne değinen Erce, sektöre dair araştırmalar yapan LMC Otomotiv'in 2013 pazarına ait verilerini paylaştı: “LMC pazar tahminlerine göre; 2013'ün sonunda dünya otomotiv pazarı88 milyon 368 adet olacak. İhracat açısından bizi en fazla ilgilendiren Batı Avrupa pazarında ise önemli bir değişiklik yok. Yüzde 7 civarında bir daralma bekleniyor. Türkiye'de geçtiğimiz yıl pazardaki daralma ilk çeyrekte yüzde 25'lerde başladı, sonradan yüzde 10'lara kadar düştü. Üretimde yüzde 9, ihracatta da yüzde 8 civarında bir adetsel daralma oldu. Yan sanayi desteği ile de ihracattaki daralma yüzde 5'lere kadar gelmiş durumda. Ekonomiyi soğutma amacıyla alınan önlemler ve büyümedeki yavaşlamanın pazarımız üzerindeki olumsuz etkileri devam ediyor. Bir de bunun üzerine ÖTV ile ilgili geçen yıl ve bu yıl içerisinde yapılan artışlar da pazarın daralmasındaki önemli etkenleri oluşturdu.”

Türkiye'ye dair 2013 tahminlerini açıklayan Erce, “Üyelerimizden gelen tahminleri yan yana getirdik. Otomobil ve hafif ticari araç için toplam 775 bin, kamyonu da dikkat aldığımız zaman toplam 815 binlik bir pazar öngörülüyor. Otomobilde 550 bin, hafif ticari ile ilgili olarak da 225 binlik bir tahmin var” dedi.

2023 hedefleri ve otomotiv sektörü

2023 ile ilgili hedeflere değinen Erce, bu hedeflerin 4 başlık altında toplandığını söyledi. Bunlardan bir tanesinin GSYİH
bakımından dünyanın ilk 10 ekonomi içerisinde yer almak olduğunu belirten Erce, diğer hedefler hakkında şunları söyledi: “Türkiye'nin GSYİH'si 735 milyar dolar. Bunun 2 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Kişi başına düşen milli gelir 10 bin 600 dolar seviyelerinde. Bunun da 25 bin dolara çıkması hedefleniyor. İhracat açısından geçtiğimiz yılı 150 milyar dolarla kapattık. İhracat hedefimiz ise yıllık 500 milyar dolar. Bu 500 milyar doların da 75 milyar dolarının otomotiv sektörü tarafından yapılması öngörülüyor. Bu hedefler içerisine konulan diğer önemli bir faktör de lojistik ve iletişim hızının artırılması. Burada da yüksek hızlı tren hattının 10 bin km'ye ulaştırılması hedefleniyor. Bu da 10 katına çıkması demek. Ülkelerin kişi başına düşen milli gelir seviyelerinin 10 bin dolardan 25 bin dolara kaç yılda geldiğini inceledik ve bu sürenin ortalama 33 yıl sürdüğünü gördük. Örneğin ABD 44, Hollanda 33, Kore ise 19 yıl içinde bu seviyeye gelmiş. Bu zıplamayı gerçekleştirebilmek için bazı konularda yapısal dönüşümlerin sağlanması gerekiyor. Bunlar verimlilik ve çalışan başına üretim. Biz çalışan başına 32 bin 500 dolarlık bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bu ABD'de 100 bin, Japonya'da 88 bin, Almanya'da ise 85 bin civarında. Yani üretimimizi üç katı artırmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra oldukça genç bir nüfusumuz var. Nüfusumuzun yaş ortalaması 28.5. Kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 24, diğer ülkelere göre oldukça düşük seviyede. Bir de nüfusun ortalama eğitim süresi 6.5 yıl.”

Eğitim, vergi ve adalet alanında yapısal dönüşüm yapmalıyız”

Küresel Rekabet Gücü Endeksi'ne göre Türkiye, 2012'de

43. sırada yer aldı. Endekste son altı yıllık süreçte, altyapı yatırımları ve finans sektörünün derinleşmesi sayesinde 15 sıra yükseldik. Düşüş sergilenen alanlara da değinen Erce, “2023 hedeflerine ulaşmak için atmamız gereken önemli adımlar var. Yapısal dönüşümlerde ele alınması gereken ilk üç konu eğitim, vergi ve adalet. Küresel endekste bu alanlarda ciddi düşüşler söz konusu. 2006'da eğitimde 58. sıradayken 2012'de 74. sıraya; vergide 95. sıradan 117'ye; adalette de 56'dan 83'e düşmüşüz. Ayrıca, kamu kurumları ve devlet regülasyonlarının yükü sıralamamızı aşağı çekiyor. Terör en büyük sorunlardan, terörün iş yapmaya maliyeti 49 sıra geriye düşürdü. Eğitim kalitesi 31 sıra düşerken, yüksek eğitim ve öğretim 16 sıra düştü. Ar-Ge'de 2023 hedefi yüzde 3 seviyesinde. Türkiye'de özel Ar-Ge yatırımları artışta olmakla birlikte, halen yüzde 1 seviyesinin altında. Vergilerle ilgili yapımıza baktığımız zaman dolaylı vergilerin yüzde 67 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolaysız vergiler ise yüzde 33. İş yapma kolaylığı açısından ise dünya sıralamasında 71. sıradayız. Sonuç olarak baktığımızda

Türkiye geçtiğimiz dönemde gerek mali politikalarda gerekse parasal politikalarda çok büyük mesafe kat etti. Tarihin en düşük faiz oran seviyelerine gelinmiş durumda. Bundan sonra gerek mali politikalarda gerekse finansal politikalarda mesafe kat etme imkanı sınırlı. Onun yerine yapısal dönüşümlerin sağlanması gerekiyor. Onlar sayesinde 2023 hedeflerine ulaşabiliriz” dedi.

Autoshow çalışmalarının yansımaları

Erce'nin 2013 ve 2023 hedeflerine dair sunumun ardından ODD Fuar Komitesi Başkanı Ziya Burnaz, Autoshow'la ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toyota, Tofaş, Ford, Doğuş, Nissan, Renault ve Citroen'den katılan temsilcilerin yaptıkları analizde yer aldığını beliren Burnaz, şunları kaydetti: “Fuarı, bu yıl ilk kez TÜYAP'ta yaptık ve 576 bin gibi ciddi bir ziyaretçi rakamına ulaştık. Metrobüs büyük kolaylık sağladı ve TÜYAP'ın servisleri iyi işledi. Yerleşim planlaması tüm stantların gezilmesine olanak sağlayacak seviyedeydi, bütün stantlar eşit ilgi gördü. Bunun dışında ilave salonların yapılıyor olması önümüzdeki dönem için önemli ve faydalı bir gelişme olacak. Altyapı ile ilgili olarak da çok iyi geri dönüşler aldık. Derneğin tüm talepleri zaman kaybetmeden karşılandı. Özellikle iletişim ve tanıtım konusunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Profesyonel bir reklam ve PR ajansıyla çalışılması çok iyi sonuçlar doğurdu. Bu, katılımcı sayısına da olumlu yansıdı. Ekipler donanımlı ve her zaman ulaşılabilir durumdaydı. Problemlere hızlı ve çözüm odaklı yaklaşılıp çok hızlı aksiyonlar alındı.”

Konuşmasında 2013'e dair gerçekleştirmeyi planladıkları yöresel fuarlara da değinen Burnaz, “Nisan ayında Adana'da, Eylül'de Antalya'da, Ekim'de İzmir'de, Kasım'da ise Bursa'da fuar düzenleyeceğiz” dedi.

Teknik Komite çalışmaları hakkında bilgi verildi

ODD Teknik Komite Başkanı Binnaz Kunaç, yaptığı sunumda ele aldıkları konuları özetledi. Kunaç sunumunda, “ASBIS”, “Ömrünü Tamamlamış Araçlar, Yenileştirilmiş Parça”, “715/2007/At Sayılı Yönetmelik”, “Uygulama Esasları Tebliği”, “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği”, “SSH Verilerinin Paylaşılması” gibi başlıkları ele aldı. ASBIS'in uzun zamandır takip ettikleri konuların içinde yer aldığını belirten Kunaç: “16 Ekim 2012'de Emniyet Genel Müdürlüğü'nde geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Bu toplantı sırasında, 4 Şubat 2013'te gerçek uygulamaya geçilmesine karar verildi. ASBIS uygulamasının M1 binek araçlar için zorunlu hale gelmesi kararlaştırıldı. ASBIS hakkındaki bilgilerin güncellenmesi için 6-7 2012 Aralık arasında ODD Merkez'de markaların IT ve homologasyon sorumlularına yönelik bir eğitim verildi. Bunun yanı sıra ÖTA da ASBIS gibi bizim çok uzun zamandır takip ettiğimiz bir konu. 21 Kasım 2012'de Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı yaptık. ÖTA yönetmelik değişikliği içerisinde araçlar üzerinden çıkan ve kullanılmasını istemediğimiz güvenlikle ilgili tüm parçaları bildirdik” dedi.

Mevzuat ve Hukuk Komitesi çalışmaları

Binnaz Kunaç'ın ardından ODD Mevzuat ve Hukuk Komitesi Başkanı Nicoleta Okutan, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Çok yoğun çalışmalar yaptıklarını ve gündemlerinde çok fazla konu olduğunu belirten Okutan, şunları söyledi: “24 Nisan 2012'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve bürokratları ile ODD olarak bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda hala gündemde olan birçok konuyu detaylı olarak konuştuk. En önemli konumuz model yılı konusuydu. 2011-12 nolu İmal Yılı Tebliği ile hayatımızda önemli bir değişiklik oldu. ‘Model yılı eşittir üretim yılı' kavramı gündeme geldi. İthalat mevzuatına baktığımız zaman bazı sıkıntılar yaşayacağımıza karar verdik. Yaptığımız girişimler sayesinde olumlu bir noktaya geldik. ÖTV alanında da çalışmalar yaptık. ÖTV Çalışma Grubu toplantısından gelen davet üzerine 2 Kasım 2012'de yapılan ilk toplantı, 28 Kasım 2012'de ise ikinci toplantı derneğimizin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca, ODD olarak, amortisörlerin ithalatta TSE onayı kapsamına alınması ve TS 3034 standardına tabi tutulması konusunda da çalışmalar yaptık.”

İletişim çalışmalarıyla ODD'nin yüzü yenilendi

Toplantının sonunda İletişim Komitesi Başkanı Selin Şahiniz, “ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2012” ve komitenin diğer faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Geçen yıl 9 kategoride katılımın olduğunu ve halk oylamasına 37 bin kişinin katıldığını söyleyen Şahiniz, “Yazılı basında 132 adet haber (108 gazete, 18 dergi, 2 gazete eki, 4 dergi eki) yer aldı. Toplam 26 milyon 500 bin kişiye ulaştık. HELLO dergisinde geniş kapsamlı bir şekilde gecemize yer verildi. Bu yılki yarışma hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Bu yıla baktığımızda satış ödüllerimiz 7 kategoride gerçekleşecek. İletişim ödüllerine ‘En İyi Fuar Standı” kategorisini ekledik. Jüri üyelerimiz geçen yıl 13'tü, bu yıl ise 15 tane jüri üyesi etkinliğe dahil oldu. Yeniliklerimizden bir diğeri ise gladyatör web sitesini değiştirmek oldu. Hem tasarımı değişti hem de menüsü kolaylaştı. Sosyal medyayı yoğun olarak kullandık. 1 - 31 Kasım arasında yapılan Twitter yarışmasında kullanıcılara iletilen yarışma hakkındaki mesajı retweet (Twitter mesaj tekrarı) yapan kişiler arasından her gün 2 kullanıcıya toplamda 12 kullanıcıya Castrol motor yağı hediye edildi. 5-27 Aralık tarihleri arasında Facebook ve Twitter'da iletişimi sürdürülecek yarışmada, soracağımız sorulara Facebook'ta bulunan ilgili bölüme doğru cevabı veren ilk 3 kullanıcıya 7 takım Bridgestone kış lastiği seti ve 12 adet Castrol motor yağı hediye edildi” dedi.

Diğer iletişim faaliyetleri hakkında da bilgi veren Şahiniz, yaptıkları çalışmaları şöyle açıkladı: “ODD web sitemizin tasarımını ve içeriğini değiştirdik. İnsanlar yoğun olarak sitemize giriyor. Satış rakamlarını gazeteciler buradan kolayca bakabiliyorlar. Ayrıca 2012'de dergimizin de hem tasarımını hem de içeriğini yeniledik. Her sayıda sektördeki güncel gelişmeleri dergimize taşıyoruz. Birlikte çalıştığımız insanları da dergimize entegre etmeye çalışıyoruz.”


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next