Autorola Genel Müdürü Oğuzhan Saygı Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Oğuzhan Saygı

Autorola Genel Müdürü

“Online iş modelleri, mevcut iş modellerinin yerini alacak”

“2021’in ilk yarısından sonra aşılamanın yaygınlaşmasıyla pandemi etkisinin azalacağı öngörülüyor. Bu sürece bağlı olarak, daha önceki yıllarda konuşulan araç paylaşımından uzaklaşılacağını düşünüyor hem yeni araç hem de ikinci el araç pazarının büyüyeceğine inanıyorum.”

Autorola verilerinden hareketle 2020 yılı Türkiye için nasıl geçti? 2021 yılı beklentileriniz nelerdir?

2020 yılı Covid-19 salgınıyla birlikte çalışma ve sosyal hayatımızda büyük bir değişime neden oldu. Üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntı, araç fiyatlarındaki yükselişe rağmen Türkiye otomotiv sektörü yeni araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 61,3 artarak yılı 772 bin 788 adet satışla kapattı. Bununla birlikte, yeni araç pazarında arzın talebi karşılayamaması ile daha da artan ikinci el araç talebiyle, ikinci el araç pazarı da 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 4,5 büyüyerek 8 milyonu geçen bir adetle kapandı. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu salgın dönemine rağmen, bu sonuçlarla Türkiye otomotiv sektörü olarak başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum.

Bilim insanlarının söylemine göre, tarihte yaşanan tüm pandemi süreçleri ortalama iki yıl sürmüş. Salgının birinci yılı 2020 idi. 2021’in ilk yarısından sonra aşılamanın yaygınlaşmasıyla pandemi etkisinin azalacağı öngörülüyor. Bu sürece bağlı olarak, daha önceki yıllarda konuşulan araç paylaşımından uzaklaşılacağını düşünüyor ve bireysel araç kullanım ihtiyacının 2021’de artacağına inanıyorum. Her ne kadar yapılan son araştırmalar tüketicilerin yarısının araç satın alma planlarını ötelediklerini gösterse de Türkiye’de 1.000 kişiye düşen binek araç adedi 200 adetler seviyesinde. Yani ülkemizde büyük bir potansiyel var. Dolayısıyla hem yeni araç hem de ikinci el araç pazarının büyüyeceğine inanıyorum.

Autorola’nın bugün geldiği nokta ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Autorola olarak 25 yıllık online tecrübemizle; 25 ülkede ikinci el araçlarının yönetiminin her aşamasını online platformlarla takip edilmesini sağlayacak 360o ürün ve hizmetler sunarak OEM ve yetkili satıcılarının verimli, hızlı, şeffaf ve akıllı veriyle tasarlanmış iş modelleriyle çalışmalarını sağlıyoruz.

Türkiye ikinci el online pazarında dört yıldır günde 500 binden fazla veriyi tarayan Indicata yazılımımızın analiz ettiği büyük veriyi kullanarak OEM’lere “Power BI canlı pazar analiz platformumuzla” kendi markalarını diğer markalarla karşılaştırmalı olarak model, model yılı, yakıt, motor, şanzıman tipi bazında satış-fiyat trendlerinin, satış hızlarının analizlerini sunuyoruz. Bu sayede OEM’ler gerek marka gerekse modelleri bazında strateji belirleyebiliyorlar. Tüm satış noktalarının ikinci el performansını takip edebildikleri Indicata “Genel izleme platformumuzla” OEM’ler yetkili satıcılarının ikinci el operasyonlarını rakamlarla yönetebiliyor, tüm yetkili satıcılarında aynı strateji doğrultusunda ikinci el yönetimlerini geliştirmeleri konusunda aksiyon alabiliyorlar.

OEM ve Bayi gruplarının web sitelerine sağladığımız “Lead Generator” ürünümüz ile zaten öneminin farkında olduğumuz ve bugünden sonra öneminin daha da aratarak devam edeceği online satış kanalları için potansiyel müşteri kazandırıyoruz.  

Yetkili satıcılar Indicata kullanarak, stoklarındaki ve/veya takasa alacakları ikinci el araçların pazardaki anlık fiyat değişimlerini, araçların ne kadar hızda satılabileceğini, pazarda söz konusu aracın arz talebini görerek, bölgesel analizlerle hangi aracın hangi bölgede daha çok talep edildiğini bilerek, dinamik fiyatlama yapabiliyor, doğru aracı, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata alıp satabiliyor. Bu sayede satışlarını, stok devir hızlarını ve karlılıklarını arttırabiliyor, ikinci el yönetimlerinde maliyetlerini azaltabiliyorlar.

Autorola’nın “online satış platformunu” kullanan OEM’ler test araçlarını, yetkili satıcılar kendi ellerinde bulunan ikinci el araçları tüm Türkiye genelindeki alıcımıza en hızlı şekilde en iyi fiyata satabiliyor, ya da bu platformu marka ve model zenginliğine sahip, 7/24 araç satın alabilecekleri bir tedarik kanalı olarak da kullanabiliyorlar.  

Diğer bir ürünümüz “takas alım aplikasyonumuzla” da yetkili satıcıların takas alım oranlarının artmasına, bu sayede yeni araç satışlarının artışına da imkan tanıyoruz.

Özetle bir OEM ve/veya bir yetkili satıcı, Autorola’nın 25 yıllık uzmanlığı, global pazarda lider konumundaki yazılımları ve hizmetleriyle ikinci el araç yönetimini uçtan uca tüm aşamalarıyla online bir platformda gerçekleştirebiliyor.

Bugün Türkiye otomotiv sektöründe satışların yüzde 60’ını gerçekleştiren 10 marka ve yetkili satıcıları ile iş birliği içerisindeyiz. Amacımız ürün ve hizmetlerimizin sektördeki tüm markalarda kullanılması ve de ikinci el yönetimindeki uzmanlığımız ile tüm markalara maksimum katma değeri sağlamayı hedefliyoruz.  

Autorola geçtiğimiz yılda en çok hangi kategorilerde tercih edildi?

2020’de pandemi etkisiyle sektörün tüm iş süreçleri hızla online’a taşındı. Anlık değişen pazarda büyük veri ve analize daha fazla ihtiyaç duyuldu. Kısıtlamalar nedeniyle ticaret, online çözümlerle devam etti.

Autorola zaten online doğmuş, tüm ürün ve hizmetlerini iş süreçlerinin online yönetilmesini sağlamak için tasarlayan bir firma. Bu sebeple geçtiğimiz yıl birçok OEM ve yetkili satıcıları için iş modelleri geliştirdiğimiz yoğun bir seneydi.

Geçen yıl en çok tercih edilen ürünlerimiz şunlardı:

  • Fiziksel alım-satımın durması sebebiyle online satış platformumuz
  • Web sitelerinde potansiyel müşteri kazandıran Lead Generator fiyatlama ürünümüz
  • Pazardaki hızlı ve ani değişimler, arz talep dengesizlikleri ve sürekli değişen fiyatlar nedeniyle pazar analizi ve fiyatlama ürünümüz Indicata
  • Takas alım aplikasyonumuz

Autorola’da önümüzdeki yıllarda ne gibi yenilikler planlanıyor?

Autorola Grup 25 yıl önce online olarak kurulmuş bir firma. İkinci el pazarına sağladığı tüm ürün ve hizmetleri de online büyütmeye devam ediyor. Sektörde kullanılan tüm yazılımlarımız yüksek teknolojik altyapıya, yatırıma ve global know how’a sahip. Hızla değişen teknolojilere, ihtiyaçlara bağlı olarak da sürekli geliştirilmeye devam ediyor.

Autorola’nın en yenilikçi, en son yazılımı Indicata yapay zekâ, makine öğrenimi ve büyük verinin birleşmesinden oluşan bir yazılım. Yakın zamanda Autorola tüm yazılımlarını tam entegre bir forma getirmeyi planlıyor. Bu entegrasyonu yaparken de Indicata’da kullandığı yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerini diğer tüm ürünlerinde de kullanacak. Bu sayede OEM’ler ve yetkili satıcılar ikinci el araç yönetimlerinde Autorola’nın onlara sağladığı ekosistemle tüm süreçlerini online’da akıllı veri kullanarak yönetecek, maksimum hızı, verimliliği ve karlılığı yakalayacaklar.

Autorola Türkiye olarak faaliyet gösterdiğimiz 7 yıl boyunca sektörde B2B (Business to Business) kanalda hizmet verdik. Önümüzdeki dönemde B2C (Business to Customer) ve C2B (Customer to Business) kanalda da çözümler sunarak hizmetlerimizi büyütmek, Autorola teknolojilerinden sadece kurumların değil, şahısların da yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz.

“Markaların 2. el araç yönetiminde büyük veri kullanımı daha da önem kazanacak.”

Türkiye otomotiv sektörüne ilişkin düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Ülke ekonomisine katkısı değerlendirildiğinde Türk sanayinin en önemli lokomotifi konumdaki otomotiv sektöründe otomobillerin son on yılda ulaşım aracı olmaktan çıkarak, alternatif yakıt türleri kullanılan, bağlanabilirlik, elektirifikasyon, sürüş asistanları, mobilite ve güvenlik özelliklerini barındıran teknolojik bir cihaza dönüştüğünü görüyoruz.

Otomotiv sanayinde yaşanan büyük rekabet sonucunda azalan kâr oranları, Ar-Ge harcamalarının artması, yeni teknoloji kullanımına yönelik yüksek yatırım gerekliliği, yeni emisyon değerlerinin devreye girmesi şirket birleşmelerinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Şirket birleşmelerinin dünyada olduğu gibi Türkiye pazarındaki dengeleri de markaların satış, istihdam, satış sonrası, ikinci el, yetkili satıcı yapılanması gibi birçok alanında değiştirmesine, geliştirmesine neden olacak.

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de dünya geneli ile aynı hızda olmasa bile elektrikli ve hibrit araç pazarı büyümeye devam ediyor. Türk tüketicilerinin yüzde 47’si bir sonraki araç tercihlerinde benzinli ve dizel haricindeki diğer motor seçeneklerini değerlendireceklerini ifade ediyor.

Her ne kadar hala online platformda yeni araç satışı uzak olsa da tüketicilerin yüzde 92’si karar vermeden önce online platformlarda ön araştırmasını yapıyor. Bu nedenle tüketiciye online araştırmaları sırasında dokunabilmek, iletişime geçebilmek ve seçimi konusunda tercih listesinde yer alabilmek için iş süreçlerinde dijitalleşmenin önemi bugünden sonra daha da fazla önem kazanacak.

Covid-19 tüketici alışkanlıklarını, otomobil ihtiyacına bakış açılarını değiştirdi. Güvenli mobilite önem kazandı. Bireysel araç kullanımı ve araç sahipliği yeniden araç paylaşımının yerini aldı.  Yapılan araştırmalar da araç sahip olma noktasında tüketicilerin neredeyse yarısı başlangıçta araç satın almada düşündükleri bütçeden daha düşük bütçeyle araç sahibi olmayı planladıklarını görüyoruz. Bu da ikinci el araç satışlarının artma potansiyelini doğuruyor.

Tüm bu gelişim ve değişimlerle OEM’lerin ve yetkili bayilerinin gerek yeni araç gerekse markalarının ikinci elini yönetmede online pazarlama ve satış platformlarına yatırım yapacaklarına, marka yönetiminde büyük ve akıllı veri kullanımına daha çok önem vereceklerine, dijitalleşme yatırımlarını arttıracaklarına, değişime ve yeniliğe açık çevik ekiplerle online iş modellerini mevcut iş modellerinin yerine koyacaklarına inanıyorum.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next