ODD Genel Kurul Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı (2010) Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
ODD Genel Kurul Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı
 
ODD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Bayraktar

>> 21 Eylül 2010 günü ODD Genel Kurul Üyeleri Toplantısı Turkcell’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turkcell Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı Emre Sayın’ın da konuşmacı olduğu toplantıda, ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce sektörün Türkiye ve Dünyadaki durumuna ilişkin gelişmeleri aktardı. Toplantının bir başka konuşmacısı Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan ise Avrupa Birliği Otomotiv Sektöründeki yeni kurallar hakkında ODD üyelerini bilgilendirdi.

ODD Genel Kurul Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı’nda ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce; Türkiye ve Dünya’daki ekonomik gelişmeler ışığında otomotiv sektörünü değerlendiren bir sunum gerçekleştirdi.

Dünyada Ekonomik Gelişmeler

Dünya ekonomisi IMF verilerine göre; 2008 yılında %3 büyürken 2009’da % 0,6 daralmıştır. IMF, Temmuz ayında yaptığı revizyonla dünya büyüme tahminini bir önceki % 4,2 seviyesinden % 4,6’ya yükseltmiştir.

Dünyadaki toparlanmanın gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı toparlanmayla gerçekleşmesi beklenmektedir. Özellikle geçen yıl % 2,5 büyüyen gelişmekte olan ülkelerin bu yıl % 6,8 gibi yüksek bir büyüme göstermesi beklenmektedir.

Çin, Hindistan gibi ekonomilerin ise 2010 yılında sırasıyla % 10,5 ve % 9,4 büyümesi beklenmektedir. 2009’da % 4,1 daralan Avrupa’nın son IMF tahminlerine göre 2010 yılında sadece % 1 büyümesi bekleniyor.

2009 yılında, ABD ekonomisi yaklaşık %2,4 daralmıştır. ABD’nin 2010 yılında da son yapılan tahminlere göre %3,3 büyümesi beklenmektedir. Son gelen olumsuz verilerin ardından piyasalarda ABD büyüme beklentilerini aşağı çeken kurumlar olmuştur.

Sanayi üretimine baktığımızda ise yıllık bazda 2009’un yarısında başlayan toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Yıllık sanayi üretiminde daralma Haziran 2009’da dip yapmış, onun ardından daralma hız kesmişti. Sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde yaklaşık %3’lük bir büyüme kaydetmiştir. Haziran ayında ise yıllık üretim % 8 artış göstermiştir.
 
ODD Genel Koordinatörü
Dr. Hayri Erce

Enflasyon beklentilerine baktığımızda, 2008 yılında gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon %3,4 seviyelerinde gerçekleşirken, 2009 yılında ekonomik yavaşlamayla beraber enflasyon %0,1’e geriledi. ABD gibi bazı gelişmiş ülkelerde ise deflasyon tehlikesi (negatif enflasyon) artık tamamen rafa kalkmış gözüküyor.

2010 yılında gelişmiş ekonomilerde enflasyonun %1,4 olması beklenirken, gelişmekte olan ekonomiler için bu tahmin %6,3’tür.  ABD tarafında gevşek para politikasının uzun bir süre daha devamı söz konusu.

ABD tarafında, ekonomideki görece toparlanmayla beraber enflasyon yeniden %2’lere yükselmiş durumda 2010 yılıyla beraber enflasyonun normalize olduğunu görüyoruz. 2011 yılında da ABD’de enflasyonun bu yılki benzer seviyelerde olması bekleniyor.

Avrupa stres test sonuçları piyasaları rahatsız etmezken, son dönemde gözler yeniden ABD ekonomisine çevrilmiş durumda. FED faiz oranlarını değiştirmezken, tahvil alımlarına devam ederek bilançosunun küçülmesine izin vermekte, bunun sonucunda piyasalardaki risk iştahı devam etmektedir.

Piyasalar, ABD’de ikinci çeyrek şirket bilançolarının büyük bölümünün beklentilerden iyi gelmesi ABD borsalarındaki yükselişi desteklerken, diğer taraftan verilerin ise ekonomide yavaşlamayı teyit etmesi yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Ekonomide yavaşlamanın beklenenden sert olması halinde global piyasalarda satış baskısının güçlendiğini görebiliriz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde piyasalar açıklanacak verileri yakından takip edecektir.
 
Turkcell Kurumsal Müşteriler
Genel Müdür Yardımcısı
Emre Sayın

Bu çerçevede dünya ekonomisinde yavaşlama ihtimali artarken, ikinci dip olasılığı düşük görülmektedir. Ekonomiler bundan sonra yeni normalleşme denilen, daha düşük büyümenin olduğu bir sürece girecektir.
 
Ekonomik Gelişmeler, Türkiye - 2010

Türkiye 2010 yılı 2. çeyrek GSYH değeri sabit fiyatlarla %10,3 artışla 25 milyar 706 milyon TL büyüklüğe ulaştı. 1. Çeyrekte %11,7 büyüyen Türkiye, 2. çeyrekte de %10,3 artış kaydetti.

Sanayi üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre takvim etkisinden arındırıldığında %8,9 oranında arttı. Yıl sonu OECD büyüme tahmini, 2010 için % 6,8 iken, 2011 için % 4,5 seviyesindedir.

Türkiye, 2010 yılının ilk sekiz ayında beklenenden daha hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir.

1.Çeyrek Büyüme %11,7, 2.Çeyrek Büyüme %10,5
Yıl Sonu Büyüme Tahmini %6-7

Ülkemiz, gelişmiş ülkelere göre daha pozitif görünüm sergilemektedir. Bütçe Açığı / GSYİH (%) ~ 4,9, Kamu Borcu / GSYİH (%) ~ 40 gibi bekleniyor.
  • Finans sistemi güçlü, ekonomi finans ve reel sektör arasında dengeli dağılmıştır.
  • İşsizlik oranı Haziran ayı sonu itibariyle % 10’5 a gerilemiştir.
  • Cari açık nedeniyle, yabancı sermaye ihtiyacı devam etmektedir.
  • Önümüzdeki süreçte dış ticaret açığının finansmanı  ve sanayi üretimi en önemli takip edilmesi gereken konulardır.
  • Küresel ekonomi ve uluslararası sermaye yatırımlarındaki gelişmeler, Türkiye ekonomisine önümüzdeki dönemde yön vermeye devam edecektir.

Mercedes Benz Türk A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Şükrü Bekdikhan
 
Otomotiv Sektörü, Dünya – 2010 / 2014’e Kadar Sektörden Beklentiler
TEMEL BEKLENTİLER: Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa ve Japonya’da önümüzdeki beş yıllık dönemde kapasite fazlası hala çok yüksek görünmektedir. Birleşme ve devralma faaliyetlerinin güçlü olması beklenmektedir. Uzun vadeli yatırımlar hala yeni ürünler ve yeni teknolojiler, özellikle de yakıt verimliliği üzerine odaklanmaktadır.

BÜYÜME BEKLENTİSİ: Sadece Asya’nın değil (Japonya hariç), Doğu Avrupa ve Rusya’da gelişen tüm bölgelerin büyümeye katkıda bulunması beklenmektedir.

Batı Avrupa ile ilgili büyüme beklentileri düşük olmakla beraber, bu seviye Japonya ve Kuzey Amerika için daha da düşüktür. Sektör Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’da kapasite fazlasının çok yüksek olduğuna inanmaktadır.
Şirketler ayrıca Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de (BRIC) otomotiv sektöründe kapasite fazlası ortaya çıkmasından büyük endişe duymaktadır. En fazla Rusya’da olmakla beraber şirketler, orta vadeli dönemde otomotiv sektörünün Brezilya’da aşırı yapılanacağına, Çin ve Hindistan’ın da çok geçmeden göze çarpan biçimde kapasite fazlasına sahip olacağına inanmaktadır.

PERFORMANS AÇISI: Karlılık beklentileri düşmüştür. Araç üreticileri için yüksek, tedarikçiler için ise daha düşük kar beklentisi söz konusudur. En iyi performans gösterenlerin tedarik zincirinin tamamını kapsamakta olan şirketler olacağına inanılmaktadır.

Şirketler, mali koşulların tüketiciler için şirketlere göre daha iyi koşullarla, ancak sadece bir dereceye kadar  iyileşmesini beklemektedir.

Birleşme ve devralma beklentileri önceki yıllardaki seviyeye kıyasla marjinal derecede yükselmiştir. Şirketler mevcut durumda maliyet tasarrufu için fırsat yaratabilmeyi düşünmektedirler.

ÜRÜN YENİLİĞİ VE TÜKETİCİ DEĞİŞİKLİĞİ: Yeni ürünler ve yeni teknolojiler, ilgi konuları derecelemesinde yüksekte konumlanmıştır.

Ürünlerin yakıt verimliliği ve çevre profili şirketler tarafından en önemli tüketici alım konuları olarak irdelenmeye devam etmektedir.

Çin ve Hintli markalar pazar payı kazancı ile ilgili beklenti açısından en üst yeri korumakla beraber, bu beklenti geçen yıllara oranla azalış göstermektedir.

Üç küresel bölgenin tümündeki şirketler, tamamen aynı üç araç tipinin (hibrit araçlar, alternatif yakıtlı diğer araçlar ve düşük maliyetli otomobilleri) en çok pazar payı kazanan araçlar olacağını belirtmektedir.

Alternatif yakıt teknolojileri şirketler için temel teknolojik odaktır. Şirketler, yatırım sermayesinin çoğunu teknolojiye ve yeni model geliştirilmesine yönlendireceklerini söylemektedir. Yeni tesis inşasına çok az öncelik verilmektedir.
 
YENİ PAZARLAR: Şirketler, gelişen pazarların otomotiv kapasitesinin çoğunu oluşturacaklarını ve otomotiv gelirlerinde en fazla büyümeyi sağlayacakları konusunda hemen hemen hem fikirdir.Şirketlerin çoğu özellikle BRIC ülkelerine yatırımlarını arttırmak niyetindedir. Hem iç Pazar, hem de ihracat bakımından Çin satışları ile ilgili beklentiler artmıştır.
 
Renault Mais Genel Müdürü
İbrahim Aybar
İlçe Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan Çetinkaya

Şirketlerin daha çok Brezilya, Hindistan ve Rusya’daki satış artışına ilişkin konsensüs görüşü güçlü olmakla beraber, Rus ihraç potansiyeli bu derece yüksek görülmemektedir.

BRIC ülkeleri haricinde şirketler Güneydoğu Asya ve Doğu Avrupa’da da güçlü talep artışı ve otomotiv yatırımı beklemektedir.

BRIC ülkeleri dışında otomotiv yatırımı için en fazla Ukrayna, Tayland ve Meksika ülkeleri düşünülmektedir.
 
ODD Faaliyetleri

Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de otomotiv sanayi son yıllarda önemli ilerleme kaydetmiş, üretimde Avrupa ile yarışır hale gelmiştir. Otomotiv sanayi yapmış olduğu ihracat bakımından diğer sektörlerle kıyaslandığında ön sıralarda yer alarak bunu kanıtlamıştır.

Bu kapsamda, belgelendirme hizmetlerinin daha iyi verilmesi, piyasa gözetim ve denetimlerinin sağlıklı yürütülmesi ve sektöre daha iyi hizmet verilmesi bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda bir değişim sürecine gidilerek otomotiv sanayine hizmet veren Sanayi Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planında da yer aldığı üzere otomotiv sanayinde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini teminen Bakanlık bünyesinde Sanayi Genel Müdürlüğü çatısı altında daha önce Şube Müdürlüğü seviyesinde yürütülen faaliyetler Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı’nın kurulmasıyla Daire Başkanlığı seviyesinde yürütülecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır.
 

Sanayi Genel Müdürlüğünde otomotiv sektöründeki değişimlerle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verecek biçimde oluşturulan Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı bünyesinde Otomotiv Sanayi Strateji Şubesi, Otomotiv Sanayi Belgelendirme Şubesi ve Otomotiv Sanayi Mevzuat Şubesi adı altında 3 Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur..

e-Devlet Trafik Kayıt ve Tescil Projesi

T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 29.06.2010 tarihinde Derneğimize gönderilen yazıda, ASBIS Projesi kapsamında; 2 Eylül - 29 Eylül 2010 tarihleri arasında ASBIS kullanılarak test amaçlı araç satış bilgileri araç satışı yapanlar tarafından elektronik imza kullanılarak sisteme aktarılacaktır.
 
Baytur Genel Müdürü
Murat Gürünlü
Baylas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Müfit Ataseven

Bununla beraber, 15 Eylül 2010 tarihinde, proje kapsamında yer alan ODD, OSD, OYDER, TAİD ve TREDER derneklerinin bir araya gelerek tespit ettiği sorunlar yazılı olarak İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30.12.2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ‘Yönetmeliğin 11’inci maddesinden Muaf Tutulan Malzeme ve Parçalar’ başlıklı Ek-2’ sinde yer alan muafiyetler içerisinde yer alan malzeme ve parçalara ilişkin liste 23.2.2010 tarihinde Avrupa Birliği tarafından yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin bu değişiklikle uyumlu hale getirilmesi ve Yönetmelikte yer alan bazı maddi hatarın da düzeltilmesi lüzumu ortaya çıkmıştır.
 
Bu bağlamda Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’ Bakanlık sayfasında ‘www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr’ adresinde, en geç 24.9.2010 tarihinde görüş bildirilmek üzere yayımlanmış ve üyelerden Derneğe ulaşan görüşler bu tarihe kadar Bakanlığa iletilmiştir.

İlgili Yönetmelikte Ekonomik Operatörler ‘Araçların ve bunların parça ve malzemelerinin üretici, dağıtıcı ve ithalatçıları ile ömrünü tamamlamış araçların toplama, sökme, kesme, parçalama, geri kazanma, geri dönüştürme işlemlerinden herhangi birini yapanlar’ olarak tanımlanmakta ve ‘Ekonomik operatörlerin yükümlülükleri MADDE 8’de
 
Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan
 
Fuar Komitesi Başkanı
Ziya Burnaz
İletişim Komitesi Başkanı
Behice Funda

a) Tehlikeli madde kullanım yasaklarına uymak,
b) Gerekli kodlama, rapor verme, lisans ve tip onayı yükümlülüklerini yerine getirmek,
c) ÖTA toplama sistemini kurmak veya bir toplama sistemi içinde yer almakla,
ç)Toplanan ÖTA’ların işlenmesini, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve geri dönüşümünü belirlenen oranlarda yapmak veya yaptırmak şeklinde tanımlanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen ve 2011 yılı itibariyle gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelen yükümlülüklere ilişkin ilk raporun Şubat 2012 tarihinde Bakanlığa verilmesi istenilmektedir.

Bandrol Ücretleri

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu gereğince, başta radyo, televizyon, müzik seti, video ve bunların birleşiminden meydana gelen birleşik cihazlar bandrol ücretine tabi tutulmuştur.

İthal edilen arabaların bünyelerindeki bandrole tabi her türlü cihazın matrahının belirlenmesi konusunda yaşanan güçlüklerden hareket ile, araçların Gümrük Giriş Beyannamesindeki ÖTV Hariç KDV matrahları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere binde sekiz oranında bandrol ücreti alınabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır.
Danıştay 10. Dairesince üzerinde radyo ve/veya TV veya bunların yayınlarını almaya yarayan navigasyon cihazı bulunan kara taşıtlarından % 0,8 oranında bandrol ücreti alınacağını düzenleyen kısmı ile ilgili olarak Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, anılan Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı, TRT, Danıştay Başkanlığı nezdinde itirazda bulunmuştur.

Arabaların bünyelerinde ithal edilmekte olan bandrole tabi cihazların Gümrük Giriş Beyannamelerinde arabalardan ayrı olarak matrahlarının beyan edilmesi uygulamada hukuken ve fiilen mümkün olamamaktadır. Bu nedenle; Arabaların bünyelerindeki bandrole tabi cihazların matrahı olarak, yedek parça olarak getirilen bandrole tabi cihazın Gümrük Giriş Beyannamesindeki ÖTV hariç KDV matrahları kabul edilecektir. Ayrıca, aynı tür cihazları arabadan bağımsız olarak ithal eden benzer firmaların, Gümrük Giriş Beyannamelerindeki beyan ettikleri matrahlar tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.

Son olarak bütün bunların mümkün olamaması halinde ise, ithal edilen arabanın alış faturasında bandrole tabi cihazın bedelinin ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

ODD Genel Kurul Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı'nın bir başka konuğu olan Prof. Dr. İ.  Yılmaz Aslan:  Avrupa Birliği Otomotiv Sektöründeki yeni kurallar hakkında üyeleri bilgilendirdi.
 
ODD Fuarları ve Satış&İletişim Ödülleri Projesi

ODD Fuar Komitesi Başkanı Ziya Burnaz, 2003 yılında kurulan Pazar Büyütme Komitesi'nin özellikle tanıtımı artırmak için desteklenen fuarların bugüne kadar gelişimi hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.
ODD İletişim Komitesi Başkanı Behice Funda, ODD'nin yeni projesi "ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2010 Gladyatörleri" konusunda  bilgi verdi.

Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next