Sektördeki Gelişmeler ve ODD Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı (2010) Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 
Sektördeki Gelişmeler ve ODD Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı
 
 
ODD Genel Kurul üyeleri Bayraktar Grubu ev sahipliğinde 22 Haziran 2010 günü Boyalı Köşk’te bir araya geldi. Küresel ekonomik gelişmeler ışığında otomotiv sektörü ve ODD faaliyetleri ile ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
 
 
ODD ve Bayraktar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar açılış konuşmasını yaptı. Başkan, Genel Kurul Üyelerine ODD’nin yeni yönetim döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, Genel Kurul Üyelerine sektörün genel görünümü, dünyada otomotivdeki trendler ve ülkemize yansımaları konusunda açıklamalarda bulundu ve sözü sunum yapmak üzere ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce’ye bıraktı.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce hazırladığı sunumda ABD ve Asya ekonomilerini değerlendirerek, “Ekonomiler V şeklinde toparlandı. Beklentilerden daha olumlu makro rakamlar ve şirket bilançoları aylar öncesinden satın alındı. Bilançolardaki düzeltmede, maliyet azaltıcı operasyonların ön plana çıktığı görüldü. Son bir yıldır yaşanmakta olan global rallinin nedeni olağanüstü Dolar likiditesi, Olağandışı mali/likidite genişlemesiyle hisse senedi piyasaları önden yüklemeli hale geldi.  Pompalanan likidite kredi-mevduat mekanizmasına giremedi.
Kamu açıklarının finansmanı ve olağandışı likidite genişlemesi orta vadede gelişmiş ekonomilerde enflasyona dönüşebilir.” saptamasında bulundu.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, 2010 yılında Dünya’da ekonomik gelişmeler hakkında şunları söyledi:
 • Dev bütçe açıkları ve borç stoku oluştu.
 • Konut piyasasında iyileşme başladı, ancak henüz düşük seviyelerde seyrediyor.
 • Kişisel tüketim harcamaları uzun vadeli trendlerin altında seyrediyor.
 • İşgücü piyasası kademeli ve yavaş iyileşme gösteriyor, ancak işe alımlar zayıf, ortalama işsiz kalma süresi artış trendini koruyor.
 • Sermaye yatırımları yükselim eğiliminde değil.
Global makro çerçevede,
 • Son bir yılda gerçekleşen parasal ve mali gevşeme orta vadede enflasyon yaratabilir; ancak yakın dönemde risk “deflasyon”
 • “Erken parasal daralma politikasının riskleri” daha geç uygulanacak bir daralma politikasına göre artmış durumdadır.
 • Tasarruf eğiliminin kuvvetlendiği, tüketimin rasyonalize edildiği, işsizliğin yüksek seyrini koruduğu ve borçluluk oranlarının azaltıldığı bir ortamda “Borç Krizleri” gündemde kalacak.
 • Kamu açıklarının finansmanı kaçınılmaz olarak orta vadede reel faizleri yükseltecek.
 • Küresel ekonomide büyüme süreçleri geçmişe kıyasla “daha kısa” olacak ve “zaman zaman daralma” evreleri yaşanacak. Dolayısıyla küresel büyüme “düşük irtifada volatil” olacak.

2010 yılında Türkiye’deki ekonomik gelişmeler:

2010 yıl sonu itibariyle, ihracatın 108 milyar $’a, ithalatın ise 143 milyar $’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu cari açık 30-35 milyar $ düzeyinde beklenmektedir.
 • Türkiye, 2010 yılının ilk yarısında beklenenden daha hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir.
 • Gelişmiş ülkelere göre daha pozitif görünüm sergilemektedir.
 • Bütçe Açığı / GSYİH (%) ~ 4,9
 • Kamu Borcu / GSYİH (%) ~ 40
 • Finans sistemi güçlü, ekonomi finans ve reel sektör arasında dengeli dağılmıştır.
 • İşsizlik oranı % 13,7 gibi oldukça yüksek seyretmekte olup, genç nüfusta bu oran daha yükseklere (% 24,6) çıkmaktadır.
 • Cari açık nedeniyle, yabancı sermaye ihtiyacı devam etmektedir.
 • Küresel ekonomideki volatilite, uluslar arası sermaye yatırımlarındaki gelişmeler, Türkiye ekonomisine önümüzdeki dönemde yön vermeye devam edecektir.
2010 yılında Dünya Otomotiv Sektörü
 • Küresel kriz nedeniyle, 2009 yılında dünya otomotiv pazarı % 3,9 daralarak 65,9 milyon adede gerilemiştir.
 • En büyük düşüş % 17 ile ağır ticari araç pazarında gerçekleşmiştir.
 • Otomobil pazarı % 4 gerilemiş, Hafif Ticari Araç Pazarı % 1 büyümüştür.
 • En önemli düşüş % 42,3 ile Doğu Avrupa ve % 21 ile Kuzey Amerika’da yaşanmıştır.
 • Asya/Pasifik pazarı % 31,3, Mercosur ülkelerinde Pazar % 6,2 büyümüştür.
 • 2010 yılında dünya otomotiv pazarının % 5 artışla 69 milyon 219 adede ulaşacağı tahmin edilmektedir.
 

BÖLGE

2008

2009

 % Değişim

Kuzey Amerika

16.269

12.858

-21,0%

Mercosur

3.479

3.696

6,2%

Batı Avrupa

15.749

15.190

-3,5%

Doğu Avrupa

5.909

3.411

-42,3%

Japonya

5.059

4.595

-9,2%

Asya/Pasifik

15.060

19.778

31,3%

Diğerleri

7.004

6.362

-9,2%

DÜNYA

68.529

65.890

-3,9%

 
ÜLKE              

 2008

 2009 

% Değişim

ABD

13.542

10.613

-21,6%

Brezilya

2.867

3.207

11,9%

Rusya

3.058

1.507

 -50,7%

Hindistan

2.051

2.326

13,4%

Çin

9.644

13.979

45,0%

Güney Kore

1.202

1.445

  20,2%

BRIC

17.620

21.019

 19,3%

                                                                                                                                     Kaynak: J.D. Power

Dünya Otomotiv Sektörü’nde Türkiye’nin yeri

 

AB (27) de Üretim Sıralaması

 

Toplam Üretim 

     7

Otobüs

     2

HTA

     1

Kamyon 

     9

Otomobil

     8

                                                                              Kaynak: OSD

2008 Yılında
Dünyada 15’inci AB’nde 5’inci

2009 Yılında
Dünyada 17’inci ve AB’nde 7’nci
 
Dünya Otomotiv Sektöründe yükselen eğilimler
 
BİLİNÇLİ TÜKETİM: Değer yaratan araçlara talep yükselecektir. Bugünkü lüks araçların teknolojisine sahip güvenli sürüş sağlayan donanımı yüksek araç talebi artacaktır.

SINIF ATLAMA: Gelişmekte olan ülkelerde, C segment araçlara olan talep artacaktır. Tüm modellerde geniş donanım seçenekleri sunulacaktır. Üreticiler modellerinde ortak platform kullanarak maliyeti azaltma yoluna gideceklerdir.

YEŞİL KALKANI: Devlet teşvikleriyle yeşil ve ekonomik araç üretimi artacaktır. Müşteriler çevreci teknoloji için daha fazla bedel ödemeye teşvik edileceklerdir.

ÖNCE GÜVENLİK: Yol Kontrolü, kör nokta aynaları olan güvenli araçlara talep artacaktır. Çarpışma güvenliği yüksek, küçük ve hafif araçlar tercih edileceklerdir.

ELEKTRONİK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ: Sürücüye uyarı sistemli araçlar, güvenli telefon sistemi, gelişmiş navigasyon, geliştirilmiş müzik sistemi ön plana çıkacaktır.

WEB SİTE KULLANIMI: Satış, servis ve yedek parça faaliyetlerinde internet kullanım ve etkinliği artacaktır.
 
ARTAN YAŞLI MÜŞTERİ: Az maliyetli, rahat, güvenli, kullanımı kolay, giriş çıkışı rahat büyük göstergeli geliştirilmiş aydınlatma sistemli, gece sürüşü güvenli araç talep etmektedirler.

ARTAN BÜYÜK ŞEHİR METROPOL ADEDİ: Metropol büyük şehir adedi artmaktadır. Yakında 25 Adet 10-15 milyonu geçen şehir olacaktır. Bu nedenle küçük ekonomik araç ve kiralama artacaktır.
 
Otomotiv sektörünün iç pazar, üretim, ihracat sonuçlarını değerlendiren ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce 2010 yılında sektördeki olumlu göstergelerin nedenlerini şöyle açıkladı:
 • Ekonomik aktivitenin ve büyümenin hızlanması,
 • Kredi piyasalarındaki normalleşme, 
 • Krizden çıkış sinyalleri ve güven ortamındaki iyileşme, 
 • Düşük faiz ortamı, 
 • TL’deki değerlenme, düşük Euro kuru, 
 • Şirketlerin yoğun kampanyaları, 
 • Özellikle ticari vasıtalarda baz etkisi.
Dr. Hayri Erce dünyadaki ekonomik gelişmeler, dünya otomotiv sektörünün durumu ve Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmeler hakkında sunduğu verilerin ardından T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından 29 Nisan 2010’da açıklanan Otomotiv Strateji Belgesi hakkında ODD Genel Kurul üyelerine bilgi aktardı. ODD olarak Strateji belgesi çalışmasından duyulan memnuniyet ve geniş kapsamlı içeriğe sahip belgede çalışmaya her aşamada katkıda bulunulacağı konusuna değinildi.

Toplantıda ayrıca 2010 yılı ODD faaliyetleri hakkında da detaylı bilgi verildi. T.C. Başbakanlık öncelikli projelerinden Online Araç Tescil Projesi çalışmaları kapsamında Haziran ayında Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri ile ODD üye temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı, projede geliştirilmesi gereken hususlar ve gelecek dönem projeksiyonları hakkında bilgiler aktarıldı.

Bu  çalışmaların yanı sıra uzun süredir çalışmaları devam eden Ömrünü Tamamlamış Araçlar konusuna, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, yine EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) projelerinden Araç Parça Sorgulama Sistemi hakkında gelinen noktaya ilişkin açıklamalar yaptı. Ayrıca 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu’nda kabul edilen yeni Otomotiv Dağıtım Tüzüğü’ne ilişkin kurallardan ve uygulama tarihlerinden bahsedildi.

ODD’nin desteğiyle gerçekleştirilen yerel fuarların önemi vurgulandı. Sektör için büyük önem taşıyan 29 Ekim- 7 Kasım 2010 tarihlerinde CNR Expo’da 13. sü gerçekleştirilecek olan ve OICA fuarlar takviminde de yer alan İstanbul Autoshow fuar çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı. Sunumun sonunda ODD Genel Kurul Üyelerine ayrılan soru cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi ve akşam yemeğine geçildi.

Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next