TEB, ekonomiye desteğini sürdürmeye devam ediyor Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

TEB, ekonomiye desteğini sürdürmeye devam ediyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla aktif toplamını yılın başından itibaren yüzde 8 oranında artarak 85,8 milyar TL’ye ulaştığını ve net kârının 1 milyar 68 milyon 800 bin TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. TEB’in sunduğu krediler ise 2017 yılında bankanın toplam akti erinin yüzde 74’ünü oluşturdu. Toplam 63,3 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını ise Türkiye ekonomisinin lokomoti KOBİ’lere kullandırıldı.

Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2017 yı- lında takipteki kredilerinin oranı ise yüzde 3,02 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 12 oranında artarak 55,6 milyar TL’ye ulaştı. İstikrarlı büyümesini güçlü ser- maye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları yüzde 16 oranında artarak 9 milyar TL’ye, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,12 olarak hedef rasyonun yüzde 4,12 puan üzerine ger- çekleşti.

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next