Cüneyt Evirgen & Müfit Ataseven Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim çözümü

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü Cüneyt Evirgen ve MEFA Danışmanlık Genel Müdürü Müfit Ataseven sürdürdükleri iş birliklerini ayrıntılarıyla anlattı. Bu iş birliğinin ürünü olarak kurulan “Otomotiv Perakendeciliği Gelişim Platformu” marka sahibi ile yetkili satıcıyı buluşturarak sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor. Platformun ilk eğitim programı ise “Otomobil Perakendeciliğinde Sürdürülebilir Karlılık” ismini taşıyor.

Sabancı Üniversitesi – EDU olarak iş dünyası ile iç içe faaliyetleriniz var. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cüneyt Evirgen: Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU olarak küresel çapta iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Temmuz 2002’den bu yana kurumların değişen dünya düzeninde rekabet edebilmesini sağlamak üzere, yerel, bölgesel, sektörel hassasiyetleri gözeterek uygulama odaklı, sürekli yenilenen, akademik bilgi ile iş dünyası pratiğini kavuşturan eğitimler sunuyoruz. Bugüne dek çok sayıda kuruma farklı kademeler için yönetsel yetkinlik geliştirme programları tasarladık, kurumsal akademiler konusunda danışmanlıklar. Değişim ve kültür danışmanlığı ile kurum içi değişimlerde her kademe çalışanın öğrenme ve değişim yolunda eşlikçisi olduk. Bunun yanı sıra, yakın zamanda “Bireysel Katılıma Açık Eğitimler” kulvarında kariyerinde gelişimi hedefleyen, kendi alanında bilgi ve deneyimini artırmak isteyen herkes için farklı konularda eğitimler sunmaya başladık. EDU bugün Sabancı Üniversitesi’nin iş dünyası ile “ara yüzü” nü oluşturuyor diyebiliriz.

“Otomotiv Perakendeciliği Gelişim Platformu” üniversite otomotiv sektörü iş birliği için önemli bir adım. Bu proje nasıl gelişti, neler amaçlıyor ve bekliyorsunuz?

Cüneyt Evirgen: EDU olarak Müfit Ataseven’in kurucusu olduğu MEFA Danışmanlık ile uzun yıllardır iş birliği içinde çalışıyoruz. EDU olarak perakendecilik sektöründe verdiğimiz danışmanlıklar ve çok sayıda kurumun satış performansını artırmaya yönelik kurduğumuz sistemlerimiz ve eğitimlerimiz mevcut. Müfit bey, 35 yıllık profesyonel yaşamının büyük bir bölümünde Türkiye’de ve Fransa’da uluslararası otomotiv firmalarında farklı yönetici pozisyonlarında bulunmuş, sektörün nabzını çok iyi tutmuş, ihtiyaçları, boşlukları çok iyi bilen biri. Bugün otomotiv sektörü ülkemizde en çok desteklenmesi gereken, karlılığı sürdürmenin gittikçe zorlaştığı, ekonomik olarak da büyük önem taşıyan bir sektör. MEFA ile güçlerimizi birleştirdiğimizde ortaya otomotiv sektörü için eşsiz bir fırsat olduğunu düşündüğümüz bu öğrenme platformu çıktı. Bu platformun en önemli ürünlerinden biri olan “Sürdürülebilir Karlılık” programında “Değişimi ve sürdürülebilir karlılığı yönetmenin olanağı var mıdır?”, “Müşteri beklentileri ve profilleri değişirken, otomobil yetkili satıcılığı tek bir meslek olmaktan çıkıp birçok meslekten oluşan otomobil perakendeciliğine dönüşürken ne yapmak gerekiyor?” gibi soruların yanıtlarını Müfit Ataseven’in önderliğinde ve duayen isimlerin de katılımıyla arayacağız.

Otomotiv Perakendeciliği Gelişim Platformu sektörde hangi ihtiyacı karşılayacak?

Cüneyt Evirgen: Üretici firmaların marka yatırımlarını karşılığını almak için markayı müşteri ile buluşturacak etkin satış kanallarına ihtiyaç duydukları aşikar. Bu bağlamda marka sahibi ile yetkili satıcı esasen nihai müşteriye ulaştırılan değer zincirinin çok önemli parçaları ve birbirlerini tamamlamaları gerekir. Yetkili satıcıların kendilerini geliştirmeleri ve modern işletme yöntemlerinden faydalanmaları hem kendilerine hem de üretici markalara değer yaratacak ve değişen dünyada herkes için sürdürülebilir karlı ticaretin yolunu açacaktır. Bugün sizinle paylaştığımız Otomotiv Perakendeciliği Gelişim Platformu, sunacağı eğitim programları ve uygulamalar ile sektöre işte tam bu bağlamda destek olacak.

EDU olarak otomotiv ve perakendecilik sektöründeki deneyim birikiminden bahseder misiniz?

Cüneyt Evirgen: Uzun yıllardır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde yaptığımız ana tespitler; perakende sektöründe ciddi oranda eğitim altyapı eksikliği olduğu, kariyer gelişim fırsatlarının yetersiz olduğu ve performans yönetimi alanında sistematik kurguların yaygın olmadığı yer almaktaydı. Karlılığın gittikçe azaldığı, sektöre her gün yeni oyuncuların dahil olduğu perakende dünyasında karlılığı sürdürebilmek gerçekten çok zor ve bütünsel bir ekip işi. Sektörde mağaza yönetici ve satış kadrolarındaki dönüşüm oranı çok yüksek ve bu durum firmaların performanslarını artırmalarının önünde ciddi bir engel oluşturuyor.

Sektörün tüm bu ihtiyaçlarını göz önüne alan ve pek çok eğitim tasarladık, performans yönetimi sistemlerini hayata geçirdik. EDU yıllar içinde üniversite, kurumlar ve işletmelerle birlikte çalışarak, Türkiye’deki perakende sektöründe öncü bir referans ve eğitim noktası konumuna gelmeyi başardı. Bugüne dek perakende sektöründe yer alan pek çok kurumun ihtiyaç duyduğu alt yapı desteğini sağlamak ve gerekli insan gücü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak; işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek Türkiye’deki perakende sektörünün gelişerek dünya klasına erişmesine katkı sağlamak hedeflediğimiz ana başlıklar arasındaydı ve bunu başarmanın gururunu taşıyoruz.

Türkiye otomotiv sektörünün pazar potansiyeli çok büyük

 Otomotiv Perakendeciliği Gelişim Platformu'nun ilk aktivitesi neden bu program? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Müfit Ataseven: Bu alanda yapılan çalışmaları, sektör aktör ve öncülerinin de içinde bulunduğu ve üniversite sektör iş birliğiyle zenginleşen böylesi platformun oluşturulmasını önemli bir aşama olarak görüyoruz. Bu yönde çalışmalar, araştırmalar, eğitimler, konferanslar yapılması, organize edilmesi öngörülüyor. Bu platformun faaliyetleri hakkında somut bir başlangıç yapmak, yaratabileceği artı değer konusunda bir örnek teşkil etmek üzere ise “Otomobil Perakendeciliğinde Sürdürülebilir Karlılık” programı ile başlamayı uygun bulduk.

Bugün iç pazarda 1 milyon araç satışına ulaşılmasına karşın çeşitli faktörlerin gelişmesine bağlı olarak Türkiye’de pazar potansiyeli çok daha büyük. Bir taraftan ülkemiz ekonomisinde çok ayrıcalıklı bir yeri olan otomotiv sektörü önemli gelişmelere imza atmaya devam ederken otomobil ticaretinde de önemli değişimler yaşanmakta. Ana markalar da bayilik teşkilatları da otomobil ticaretindeki bu değişime adapte olmak ve yön vermek çabası içindeler. Boyutların, iş yapış şekillerinin çok markalı ve çoklu faaliyetin geliştiği bu aşamada yatırımların anlam kazanması ve devamlılığın sağlanabilmesi için temel nokta sürdürülebilir karlılık. Biz de bu noktadan hareketle sektör içinde çok belirginleşen, çeşitli değerlendirmelerde ana konu olan bu boyuta gerçekçi, ayağı yer basan bir programla bir açılım getirmeye karar verdik.      

Sizce sektörde neden bu tür bir eğitime ihtiyaç var?

Müfit Ataseven: Sektörde birçok eğitim gerçekleştiriliyor. Bu eğitimlerin çoğunluğunu klasik meslek eğitimleri oluşturuyor. Bu arada bayi yönetimi, ikinci kuşak eğitimi konusunda bazı girişimler de var. Bu noktada sürdürülebilir karlılığın otomobil perakende faaliyetindeki öneminden hareketle bütüncül bakışla gerçekçi bir programın ihtiyaç duyan katılımcılara ve iş yapış şekillerine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu program genel farkındalık yaratan bir ilk adım. İleriki dönemlerde ihtiyaca göre daha spesifik programlar da hazırlamayı planlıyoruz.

Program kimlere hitap ediyor ve hangi yönde katılımcıları geliştirmeyi vaat ediyor?

Müfit Ataseven: Hedeflediğimiz katılımcılar; yetkili satıcılık yöneticileri (yetkili satıcı – genel müdürler), istekli 2. kuşak, yetkili satıcılık yönetici adayları, markaların saha yöneticileri. Bu programda değerli modül yöneticilerimizin klasik bir eğitimci, öğretici olmak yerine en fazla 20 kişilik gruplarla, interaktif bir ortamda birikim ve deneyimlerini paylaşmalarını öngördük. Zenginleşmenin kendi bilgi ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşarak sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede katılımcıların da paylaşımcı ve aktif katılımcı olmalarını amaçlıyoruz, bekliyoruz. İnanıyoruz ki bu program uzun yıllar hiç hız kesmeden sektöre hizmet etmeye devam edecek.

 

Otomobil Perakendeciliğinde Sürdürülebilir Karlılık Programının amacı ve içeriği

Müfit Ataseven: Perakendecilik faaliyetinin yönetilmesindeki temel, pratiğe dayalı somut bilgilerin edinilmesini, deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyoruz. Program her ay iki gün olmak üzere toplam dört modülden oluşuyor. İlk modül otomobil perakendeciliğinin gelişim ve değişiminin analizinin yapıldığı, gözlemlerin, çeşitli boyutların paylaşıldığı bir bölüm. Temel bir konu olan finansal boyut ikinci modülü oluşturuyor. Bir taraftan finansal tabloları bir yönetim aracı olarak daha iyi analiz etmek, faaliyetlerimizi dikkatli gözlemlemek, yaptığımız farklı faaliyetlerin finansal yansımalarını beraberce irdelemek. Üçüncü modül ise faaliyetlerin geliştirilmesi, cironun arttırılması üzerine kurulu. Tüm faaliyetler esas faaliyet, ek faaliyet ayırımı yapmadan ciroya ve karlılığa etkisi açısından irdelenecek. Dördüncü modülümüzde en önemli unsur olan insan kaynağının nasıl daha etkin yönetilebileceğinin yanı sıra performans ve iş birliği yönetimini ele alıyoruz.

 

 

 

 

 

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next