McKinsey Mehmet Başer Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 


2030 vizyonu: Otomotiv endüstrisinde dijital teknoloji fırsatları ve trendler

Tüketici tercihlerindeki değişimler, dijital teknolojiler ve endüstri 4.0 fırsatları, otomotiv endüstrisinin öneminin daha da artmasına yol açıyor. Otomotiv üreticileri, bu değişime ayak uyduracak yeni iş modellerini hayata geçirmek zorunda. Bu stratejiyi belirlerken de kısa ve uzun vadede neler yapmaları gerektiğini analiz etmeleri gerekiyor.

Otomotiv endüstrisi açısından, önümüzdeki yıllarda önemli gelişmelerin görülmesi bekleniyor. Bu gelişmeler üretim, tedarik zinciri ve satış kanallarında iş yapış şekillerini değiştiriyor ve değiştirmeye devam edecek. Bugün 3.5 trilyon ABD Doları büyüklüğünde olan dünya otomotiv endüstrisinin, 2030 yılında 6.7 trilyona çıkması bekleniyor. Bu büyümenin önemli bir kısmının, bugün neredeyse olmayan ama 2030 yılında 1.5 trilyon ABD doları büyüklüğüneulaşması beklenen ‘servis’ gelirlerinden oluşması bekleniyor.

Bu yeni hizmetler, teknolojinin gelişimi ve tüketici beklentilerinin değişimiyle birçok alanda son kullanıcıya ulaşacak. Paylaşımlı araçlar, veri iletişimi temelli hizmetler, araç içi uygulamalar, ileri navigasyon, eğlence hizmetleri, üyelik bazlı yazılımlar bu hizmetlerden bir kaçı olarak düşünülebilir. Dijital teknolojiler, endüstri 4.0 alanındaki gelişmeler ve tüketici tercihlerindeki değişimler otomotiv endüstrisi için 4 ana trendi öne çıkarıyor.

• Elektrikli araçlar: Olgunlaşma hızı arttıkça ve maliyetleri azaldıkça, araç mekanizmalarının önümüzdeki yıllarda hibrit ve elektrikli araç yönüne kayması bekleniyor.

• İnsansız/sürücüsüz araçlar: Günümüzde sürücüyü destekleyen yardımcı sistemler oldukça yaygınlaştı. Önümüzdeki yıllarda tamamen sürücüsüz araçları daha çok görmeye başlayacağız.

• Araç kullanım modelleri (Mobilite): Paylaşım ekonomisi yaygınlaştıkça, araç satın alma yerine farklı kiralama, kullanım ve paylaşım modelleri öne çıkacak.

• İnternet/Bağlantılı hizmetler: İnternet ve nesnelerin internet kullanımı, araç kullanımını yeni iş modelleri ile tanıştıracak.

Tüm bu gelişmelere baktığımızda, gelecekteki araçların çok farklı özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz (Görsel 1). Eskiden otomotiv endüstrisine katkıları kısıtlı kalan birçok yeni oyuncunun bu pazarda daha fazla yer almaya başlamasına fırsat tanıyacak. Hatta bazılarının bu pazarın yönlendiricisi olması beklenebilir. Son zamanlarda bu oyunculardan birçoğu otomotiv endüstrisini tamamlayıcı çözümleriyle piyasada söz sahibi olmaya başladı. Örnek olarak, sürücüsüz araç teknolojileri alanında Zoox, Cruise, Quanergy, Baselabs gibi şirketler, mobilite alanında Didi (Çin), Blablacar, Upshift Cars ve LocalMotion sayılabilir.

Değişimi müşteri beklenti ve tercihleri de yönlendiriyor

McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre, araçüzerindeki ek bağlantı, uygulama ve katma değerli hizmet nedeniyle araç markasını değiştirebileceğini söyleyen son kullanıcılar, 2014 yılına göre yüzde 85 arttı. Aynı şekilde araç içi bağlantı ve katma değerli üyelik hizmetlerine ücret ödeme yapabileceğini söyleyen kullanıcılar da yüzde 52 artış gösterdi. Bu trendin hızlanarak devam edeceği düşünülüyor. Bu gelişmeler, otomotiv endüstrisi oyuncuları için önemli bir fırsat olduğu kadar, bu değişimleri takip edemeyenler için de bir tehdit oluşturuyor. Müşteri seçim tercihlerindeki değişmeler de sektörün gelişimine ışık tutuyor. Araştırmalarda otomotiv bayilerine ziyaretler, karar verme aşamasında en önemli etkenlerden biri olarak nitelendirilmeye devam ediyor. Bunun yanında araç üretici web siteleri, bayilerin web siteleri ve arama motorları ilk sıralara yükselmiş durumda. Bununla birlikte, küresel reklam pazarında dijitalin payı yüzde 50’lere yükselmişken, otomotiv üreticilerinin dijital reklam kullanım oranları daha düşük seviyelerde. Dijital dönüşüm birçok sektörü yakından etkilerken, otomotiv endüstrisinin de önümüzdeki yakın dönemde daha da hız kazanacağını söyleyebiliriz.

Otomotiv endüstrisi oyuncuları oluşan fırsatları nasıl değerlendirebilir?

Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda, otomotiv endüstrisi global oyuncularının farklılaşan rekabete uyum sağlamaları için aşağıdaki stratejileri değerlendirmeleri önerilebilir.

Belirsizliklere hazır olmak: Otomotiv endüstrisi oyuncuları için 2030 yılındaki başarının anahtarı, pazardaki değişiklikleri önceden kestirebilmek, mevcut iş modellerini buna göre değiştirmek veya tamamlayıcı iş modelleri üretebilmek olacaktır. Sürekli gözlemlenmesi gerekecek olan alanları şu şekilde düşünebiliriz:

» Müşteri alışkanlıkları ve tercihlerindeki değişim

» Belirli bölgeler veya ülkelerdeki demografi k değişimler-özellikle şehirleşme oranları

» Ekonomik gelişimleri hızlı olan pazarlar ve ülkeler

» Siber güvenlik tehditleri ve kişisel verilerin korunması ile ilgili sınırlamalar/fırsatlar

• İşbirliklerine odaklanmak: Endüstrideki mevcut rekabetin, önümüzdeki yıllarda birçok işbirlikleri, farklı ekosistemlerin etkileşimi ile farklı bir iş yapış şekline geçmesi bekleniyor. Bunlar arasında şu alanlar öne çıkıyor:

» Elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileri üretimi için işbirlikleri

» Paylaşımlı ekonomiyi destekleyecek devlet politikaları

» Son kullanıcılarını farkındalıklarını artıracak eğitim/bilgilendirmeler

• Şirketlerin iş yapış şekillerindeki dönüşüm ihtiyacı: Otomotiv endüstrisi bahsettiğimiz 4 ana trendle dönüşüm yaşarken, şirketler de kendi iş yapış şekillerini ve organizasyonlarını değiştirme ihtiyacı duyacaklar. Bu dönüşüm birçok farklı fonksiyonun daha yakın çalışmasını ve yakın işbirliği yapmasını gerektirecek. Bu konuda aşağıdaki yetkinliklerin geliştirilmesi önem kazanacak.

» Yazılım geliştirme yetkinliğinin geliştirilmesi

» Bazı kilit alanlarda yazılım geliştirme yetkinliğinin satın almalarda güçlendirilmesi

» İki hızlı Ar-Ge modelleri geliştirme yetkinliği

• Ürün ve servis portföyünün yeniden yapılandırılması:

Araç üretici veya tedarikçilerinin, ileriye dönük olarak stratejileri için yeni hizmetler ve ürünlerin payının nasıl şekillenmesi gerektiğini ve bunun için neler yapmaları gerektiğini belirlemeleri gerekecek. Bunun için aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

» Araç üreticisi konumundan ‘entegre mobilite hizmet sağlayıcısı’ rolüne geçiş

» Son kullanıcı için dijital deneyimi içine alan ürün farklılaştırması

» Filo müşterileri için yenilikçi satış sonrası hizmetler

» Teknoloji üreten fi rmalarla yakın işbirlikleri

Dijital dönüşümle kısa vade kazanımları önemli

Yenilikçi teknolojileri orta ve uzun vadede takip etmenin yanı sıra dijital dönüşüm açısından çok hızlı kazanımlar alınması gereken alanlar da mevcut. Bunlar arasında öne çıkanları şu şekilde sınıflandırabiliriz:

Müşteri deneyimi/bayi süreçlerin dijitalleştirilmesi

Günümüzde omnichannel (çoklu kanal yönetimi) diğer bir deyişle müşterilerin farklı kanallar arasında dolaşarak tek bir müşteri deneyimi yaşamaları, artık birçok sektörde standart hale geldi. Bir araç üreticisinin web sitesinde yaptığınız araç araştırması sonrasında bayi ziyaretinizde, sizin bir akşam önceki web sitesi ziyaretinizin bilinmesi ve buna göre öneriler üretilmesi artık uzak bir uygulama değil. Satış sonrası hizmetler için randevu almak, aracınızın serviste hangi aşamada olduğunu izlemek ve hatta atölyenin canlı videosunu akıllı telefonunuzdan görmek mümkün hale geldi.

• İleri veri analitiği (Büyük veri kullanımı)

Büyük veri kullanımı ile müşteri kampanyalarının neredeyse kişi bazında özelleştirilmesi, üretim planlamasında hangi model, renk ve aksesuardan ne kadar üretileceğinin tahmini veya önleyici bakım modelleri ile üretim hattındaki duraklamaların sıfıra indirilmesi mümkün oluyor. Bu konudaki olgunluk henüz başlangıç aşamasında. Bu alanda çok karmaşık uygulamalar mevcut fakat basit ve temel analitik veri ve nesnelerin internet kullanımı ile rekabetin çok önüne geçmek mümkün.

Sonuç olarak…

Tüketici tercihlerindeki değişimler, dijital teknolojiler ve endüstri 4.0 fırsatları otomotiv endüstrisinin öneminin daha da artmasına yol açıyor. Sektör oyuncularının bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi için trendleri çok iyi anlamaları ve buna göre strateji geliştirmeleri çok önemli.

 

 

 

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next