Otomotiv CEO’larının aklında ne var? Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

PwC Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri Bilgütay Yaşar

Otomotiv CEO’larının aklında ne var?

PwC’nin 2015 Yıllık Küresel CEO araştırmasının sonuçları otomotiv sektöründe CEO’ların gündemlerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre CEO’lar fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu düşünüyor, otomotiv CEO’ları ise gelecek 3 yılda daha fazla gelir bekliyor.

PwC’nin her yıl gerçekleştirdiği geleneksel Yıllık Küresel CEO Araştırması’nın 18.’si yayımlandı. 2015 araştırması, 77 ülkede bin 300 CEO ile yapılan görüşmelerin sonucunu yansıtıyor. Bu CEO’lar arasında Türkiye’den de CEO’lar bulunuyor. Katılımcılar arasında farklı sektörden CEO’lar bulunuyor ve dolayısıyla araştırmadan sektörel bazı sonuçlar da çıkarmak mümkün. Araştırma, CEO’ların gelecek ile ilgili büyüme, rekabet, yeni pazarlar, teknolojik gelişmeler gibi beklentilerini anlamak açısından okuyucusuna ışık tutuyor.

Bu yazıda, ODD Dergisi okuyucuları için öncelikle genel olarak CEO’ların görüşlerini yansıtan bazı bilgiler verdikten sonra, araştırmaya katılan otomotiv sektörü CEO’larının görüşlerini ve otomotiv sektörüyle ilgili genel tabloyu paylaşmak istedim.

CEO’lar 2015’te büyüme konusunda hem daha fazla fırsat hem de daha fazla risk görüyor

Araştırmaya göre, CEO’ların yüzde 31’i, “üç sene öncesine göre bugün işletmeleri için daha fazla fırsat mı yoksa daha fazla tehdit mi gördükleri” sorusuna yalnızca daha fazla fırsat, yüzde 29’u ise yalnızca daha fazla tehdit görüyorum yanıtını veriyor. Yüzde 30’luk bir oran ise hem daha fazla fırsat hem de daha fazla tehdit gördüklerini ifade ediyorlar. Bu oranlar bize fırsatlarla tehditlerin kol kola yürüdüğünü, işletmelerin fırsatları değerlendirirken aynı zamanda tehditlerle de mücadele etmek zorunda olduğunu gösteriyor. Burada önemli olan ise şirketlerin fırsat ve tehditlere karşılık verebilecek kadar esnek olup olmadıklarını tespit etmeleri diyebiliriz.

Türkiye’deki CEO’lar da bu konuda benzer düşüncelere sahip. Sadece biraz daha temkinli yaklaşarak global CEO’lara göre, biraz daha tehdit tarafına ağırlık veriyorlar. Diğer yandan araştırmaya göre Türk CEO’lar küresel ekonominin gidişatı konusunda ise daha iyimser bir tablo öngörüyor. Geçen yıl araştırmaya katılan Türk CEO’ların ancak yüzde 28’i küresel ekonominin bir yıl içinde daha iyiye gideceğini düşünürken bu yıl bu oran yüzde 50’lere yükseldi. Geçen yıl küçülme bekleyen Türk CEO’ların oranı yüzde 16 iken bu yıl bu oran yüzde 7’lere geriledi.

Sonuç olarak Türkiye’deki CEO’lar önümüzdeki dönemde genel CEO ortalamasına göre daha olumlular.

En iyi fırsat sunan ilk 10 ülke arasında Türkiye yok

Büyüme fırsatları açısından en iyi fırsat sunan ilk 10 ülke sıralaması çoğunlukla Çin, Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya gibi olgun ekonomilerden oluşsa da Brezilya, Hindistan, Rusya ve Endonezya’nın da ilk 10’da sıralamasında yer aldığını görüyoruz. CEO’ların ancak yüzde 2’si Türkiye’yi 12 aylık dönem içerisinde kendi büyümeleri için önemli ülke sayıyor. Bu oran Türkiye’nin konumunu geçen dönemdeki 23’üncü sıradan 30’uncu sıraya geriletiyor.

Türk CEO’lar için en önemli ilk dört ülke sırasıyla ABD, Almanya, Rusya ve Çin. Bu dört ülkenin aynı zamanda en çok ithalat yaptığımız dört ülke olması ise şaşırtıcı değil.

Otomotiv CEO’ları daha az iyimser

Araştırma sonuçlarına otomotiv sektörü özelinde baktığımızda ise büyüme fırsatları konusunda otomotiv şirketleri CEO’larının sadece yüzde 31’inin 2015 yılına olumlu baktığını görüyoruz. Genel ortalamada bu oran yüzde 39. Ancak otomotiv CEO’larının yüzde 75’i gelecek 12 aylık dönemde, yüzde 92’si de gelecek 3 yılda daha fazla gelir elde edecekleri konusunda kendilerinden eminler. Bu büyümede ilk 3 sırayı Çin, Amerika ve Almanya’nın alacağını belirtiyorlar.

Otomotiv CEO’larının genel trende paralel olarak işletmeleri açısından gördükleri en önemli risk alanları; yasal düzenlemeler, doğru elemanı bulmak, bütçe açık sorunları ve coğrafik jeopolitik riskler. Bunların yanında otomotiv sektöründeki CEO’ları düşündüren diğer önemli konular müşteri eğilimleri (%59) ve büyük rekabet (%57) olarak öne çıkıyor. Bu iki konunun, sektörü önümüzdeki 5 yıl içerisinde dönüştürebileceğini düşünüyorlar.

Tabii Türkiye CEO’ları için otomotiv sektöründeki yüksek vergilemeyi ilave etmeyi unutmamak gerek.

Otomotiv CEO’ları farklı sektörlerden gelecek rekabetten daha az korkuyorlar

PwC CEO araştırmasında ortaya çıkan CEO’ları düşündüren konulardan biri de farklı sektörlerden gelen rekabet. CEO’ların yüzde 56’sı gelecek 3 yıl içerisinde kendi sektörleri dışından gelecek rekabetten çekinirken, bu oran otomotiv CEO’ları için yüzde 47’lerde kalıyor. Otomotiv CEO’ları bu alanda en çok teknoloji şirketlerini kendilerine rakip olarak görüyorlar. Buna karşılık otomotiv CEO’larının yüzde 30’u şimdiden rekabetin geleceği bu sektörlere yatırım yaptıklarını, yüzde 23’ü de yatırım yapmayı planladıklarını belirtiyor. Bu sektörler arasında endüstriyel ürünler sektörü, enerji ve teknoloji sektörleri bulunuyor.

Otomotiv CEO’ları dijital teknolojiye oldukça önem veriyor. Dijital teknolojinin topladıkları dataların daha iyi kullanılmasında, operasyonun verimlileştirilmesinde ve müşteri tecrübesinin geliştirilmesinde çok yararlı olacağı görüşündeler.

Otomotiv CEO’ları rakipleriyle değil tedarikçileri ile işbirliğine daha sıcak bakıyor

Otomotiv CEO’ları yeni teknoloji (%50’si), yeni müşteri portföyü (%42) ve yeni pazarlar için başka firmalarla işbirliği yapmayı düşünüyor.  Burada önceliği tedarikçileri, müşterileri ya da başka sektördeki firmalara veriyorlar. Sadece yüzde 34’ü rakipleriyle bu planı yapıyor.

Bu yılki araştırmaya göre otomotiv CEO’larının yüzde 50’den fazlası çalışan sayısını artırma planları yapıyor. Bu nedenle yetenekli çalışan temini sektör açısından en önemli sorunların başında geliyor.

 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next