ODD İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Ela Kulunyar Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

ODD Ustalarım Okullu Meslek Liseleri

Oto Gövde– Boya Öğrencileri Eğitim Destek Projesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) üyesi firmalar ve PPG Industries’in katkılarıyla, sektörün hizmet kalitesini ve servislerde istihdam edilen çalışanların yetkinliklerini artırmak amacıyla, Güllübağlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek  Lisesi’nde Uygulamalı Oto Boya ve Gövde Atölyeleri açıldı. ODD İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Ela Kulunyar, sosyal sorumluluk projesinin nasıl hayata geçtiğini, proje kapsamında hangi çalışmaların yapıldığını; Güllübağlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Timur Özen ise projenin öğrencilerin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

ODD İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Ela Kulunyar

“Projeyle, istihdam kalitesinin artması ve eğitmenlerin yetiştirilmesi hedefleniyor”

Otomotiv yetkili satıcılarının iş hacminin 3’te 1’ini kaporta ve boya atölyeleri oluşturuyor. Sektördeki eğitimli ve kalifiye çalışan talebini karşılamak hedefiyle, ODD üyesi şirketler tarafından başlatılan “Ustalarım Okullu Projesi” 2014 Şubat ayında hayata geçirildi. Proje kapsamında, Pendik Güllübağlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde, nitelikli teknisyenler yetiştirmek amacıyla Oto Gövde - Boya sınıfları açılarak meslek liselerinde -Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak- otomotiv sektörünün ihtiyacı olan eğitimli boya ve kaporta elemanlarının yetiştirilmesine yönelik derslik ve atölyelerin oluşturulması konusunda ilk adımlar atıldı.

20 Şubat 2014’te açılışı gerçekleştirilen oto gövde ve boya sınıflarında her yıl 24  öğrencinin eğitilmesi planlanıyor.

Projede istihdam kalitesini artırmanın yanında, açılacak yeni bölümler için eğitmenlerin yetiştirilmesi ve yeni ders materyallerinin okullara kazandırılması, eğitim gören gençlere yönelik rehberlik hizmeti verilmesi, çocuklarının meslek seçiminde velilerin daha bilinçli olmalarının sağlanması da amaçlanıyor.

Projenin başlangıç aşamasında İstanbul’da oto gövde ve boya atölyesi bulunan meslek liselerinin analizleri yapıldı ve kapsama alınabilecek okullar tespit edildi. Bu okullar arasından okul yönetiminin projeye destek vermesi, okul losyonuna ODD üyesi şirketlerin yetkili satıcı ve servislerine yakın olması ve gelir düzeyinin düşük olduğu bölgelerde eğitimde fırsat eşitliği yaratılmasına katkı vermek amacıyla, Pendik Güllübağlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde oto gövde ve boya sınıflarının açılmasına karar verildi.

Projenin ana hatlarının belli olmasından sonra sınıflara katılacak öğrenciler ve aileleriyle bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda projenin amaçları ve sektördeki kalifiye, eğitimli istihdam açığı ile ilgili bilgi verildi. ODD üyesi farklı firmalarda bu görevlerde uzun yıllardır çalışan kişiler kendi hikayelerini veli ve öğrencilerle paylaştı.

Sınıf inşaatlarının tamamlanması, teknik ekipman ve teçhizatlarının temin edilmesi, sınıfa kayıt olacak öğrencilerin belirlenmesinin ardından, 20 Şubat 2014’te ODD üyesi şirketler, PPG Industries temsilcileri, okul yönetimi, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı bir törenle atölyelerin açılış töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında eğitim kalitesinin artırılması amacıyla, ODD üyesi şirketler tarafından öğretmenlere mesleki eğitimler veriliyor. Öğrencilerin günümüz teknolojisini yakından takip edebilmeleri için tüm bilgi sistemleri ihtiyaçları da karşılanıyor. Bunun dışında sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz ODD üyesi firmalarda staj yapıyor. Mezun olduktan sonraki istihdam süreçlerinde de ODD üyesi şirketler tarafından öğrencilere destek verilecek.

Otomotiv sektörüne yönelik eğitimli iş gücünün oluşumuna düzenli katkı sağlaması hedefiyle çıkılan bu yolda, pilot olarak yapılan bu projeyle, sektöre eğitimli istihdam imkânı sağlama konusunda sağlam adımlar atılmaya devam edilecek. Projenin yararlarını birinci dereceden hissedecekler arasında öğrenciler, veliler, öğretmenler, otomotiv sektöründe hizmet veren firmalar ve en önemlisi müşteriler yer alıyor.

Ortalama yaşın 30 olduğu ülkemizde, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan genç neslin ülke ekonomisine katkısını artırmak, onlara anlamlı bir iş hayatı sunabilmek ve zevkle çalışabilecekleri bir çalışma ortamı yaratabilmek açısından bu tür projeler her geçen gün daha çok önem kazanıyor.

Yaptıkları işin kalitesiyle müşteri memnuniyetine doğrudan katkı sağlayan teknisyenlerin, modern atölyelerde iyi bir eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri hem sektöre hem de ülke ekonomisine çok büyük artılar getirecek.

 

Güllübağlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Timur Özen

“ODD Oto Boya ve Gövde Atölyeleri, okulumuzu bir marka haline getirdi”

Birbirinden farklı pek çok alanda süratli bir değişimin yaşandığı günümüzde, ülkeler kendi refah seviyelerini yükseltme ve bu çerçevede eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında ilk sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin ana öğesini ve kalkınmanın temelini hiç şüphesiz teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek seviyede eğitilmiş toplumlar oluşturuyor.

Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmek için hem eğitim kurumlarına hem de sanayiye önemli görevler düşüyor. Bizler bu bilinçle adım atıyor ve attığımız her yeni adımda mesleğine ve öğrenmeye aşık gençler yetiştirmeyi esas alan bir mesleki ve teknik eğitim kurumu olmayı hedefliyoruz.

Birçok konuda öne çıkan okulumuz, öğrencilerimizin eğitimini aldıkları meslekler hakkında bilgi edinmelerini, sektörde yer alan firmaları yakından tanımalarını ve teknolojik gelişmeler ile istihdam olanaklarını yaparak/yaşayarak öğrenebilmelerini sağlamak amacıyla protokollü atölyeler açmaya ve okul-sanayi ortaklığına ciddi önem veriyor.

Okulumuzun üçüncü ve en yeni protokollü atölyesi olan “ODD Oto Boya ve Gövde Atölyeleri”nin açılışından bu yana çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen okulumuz, bölgemizdeki sektör temsilcileri firmalar nezdinde “marka” olabilme adına ciddi işaretler verdi. ODD üyesi firmalar ve PPG Industries’in katkılarıyla, sektörün hizmet kalitesini ve servislerde istihdam edilen çalışanların yetkinliklerini artırmak amacıyla kurulan ve 20 Şubat 2014’te açılışı yapılan atölyelerimizde, yalnızca beş ay gibi kısa bir süre eğitim alarak işletmelerde beceri eğitimi için servislere giden son sınıf öğrencilerimiz, bu emeklerin boşa harcanmadığının en önemli kanıtı durumunda. Mesleklerinde teorik bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre akademik anlamda sistematik bir şekilde kazanan öğrencilerimiz, pratik eğitimlerini ise donanım eksiği olmayan “ODD Oto Boya ve Gövde Atölyelerinde” görüyor.

Atölyelerimizdeki pratik eğitimlerimizde beni en mutlu eden görüntü, öğrencilerimizin iş güvenliği ve işçi sağlığını dikkate alan kıyafet ve ekipmanlarını tam ve eksiksiz kullanarak çalışıyor olmaları. Mesleki ve Teknik Eğitim aşığı olan herkesi etkileyen bu fotoğraf meslek liselerinin varlık sebebini hiçbir söze gerek kalmaksızın gözler önüne seriyor.

Görüyoruz ki okul sanayi işbirliğiyle kurulan sistem, en çok öğrencilerin bireysel gelişimleri açısından fayda sağlıyor. Mesleki eğitimin belki de en eksik yönünün verilen pek çok teorik bilginin pratiğe aktarılamaması olduğunu düşünürsek “ODD Oto Boya ve Gövde Atölyelerinin” ne kadar önemli bir misyon yüklendiğini daha net görebiliriz. Biz eğitimciler çok iyi biliyoruz ki tıpkı kullanılmayan uzuvların zayıflaması gibi kullanılmayan bilgiler de yıpranıyor, kaybediliyor. Bu sebeple öğrencilerimize, gerçek vakalarla, teorik bilgilerini kullanarak üretecekleri çözümleri uygulama imkânı sunduğumuz bu atölyeler bizler için çok değerlidir.

Genelde Mesleki Teknik Eğitimde Okul Sanayii işbirliğine inanan, bunun için gayret sarf eden herkese, özelde ise okulumuza bu güzide iki uygulama atölyesini kazandıran ODD ve PPG Industries yetkililerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next